ເທກໂນໂລຍີທັນຕະກຳ

ເທກໂນໂລຍີທັນຕະກຳ

ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳກຸງເທບ ອິນເຕີເນຊັ່ນນອລ (BIDH) ມີເທກໂນໂລຍີແລະອຸປະກອນທັນສະໄຫມແລະມີຄວາມກ້າວຫນ້າຢ່າງຫລາຍ ຄວາມປອດໄຟຂອງຜູ້ປ່ວຍເພິ່ມຂື້ນ ດ້ວຍເທກໂນໂລຍີວິນິດໃສທີ່ເຫມາະສົມແລະໂອກາດສຳເລັດທີ່ດີຂື້ນດ້ວຍວັສດຸຄຸນນະພາບລະພຣີນຽມ ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳຂອງເຮົາເລືອກອຸປະກອນຕາມຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືການອອກແບບການຂ່າເຊື້ອໂລກແລະການທຳງານກ້າວຫນ້າ

 

CT Scan ถ่ายภาพฟัน

3D CT Digital Imaging

ct scan ฟัน ราคา

Digital X-ray Machines

Dental Units

Dental Units

ระบบการฆ่าเชื้อโรค

Sterilization Technologies

Implant Technologies

พิมพ์ฟัน ราคา

Orthdontic Technologies

Teeth Whitening Machines

dental bangkok

Digital Intra-oral Scanner

โรงพยาบาลทันตกรรม bidh

Endodontic Microscope

CAM CAD digital

CAD/CAM Digital Technologies

ບົດສະຫຼຸບ

ທັນຕະແພດແລະພະນັກງານໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ທັນສະໄຫມໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບອຸປະກອນໃຫມ່າລ່າສຸດເທກນິກແລະວັດຕະກຳໃຫມ່ທີ່ມີຈຸດມຸ່ງຫມາຍຂອງຄວາມປອດໄຟຂອງຜູ້ປ່ວຍທີ່ເພິ່ມຂື້ນ
ເທກໂນໂລຍີທັນຕະກຳທີ່ທຳໃຫ້ທັນຕະແພດທຳງານໄດ້ມີປະສິດຕິພາບຫລາຍຍິ່ງຂື້ນໃນແຕ່ລະສາຂາຂອງທັນຕະກຳ

  • ໂດຍລວມ: ພາບລັງສີເອກດິຈິຕອລ,ສະແກນ CT, ຫນ່ວຍທັນຕະກຳແລະຂະບວນການຂ່າເຊື້ອເຄື່ອງມືແພດ
  • ທັນຕະກຳທົ່ວໄປ: airflow
  • ທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມ: ສານທີ່ໃຊ້ເຄືອບຜິວຮາກແຂ້ວທຽມ,ຊຸດຜ່າຕັດສຳຫລັບຮາກແຂ້ວທຽມ
  • ທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມສວຍງາມ:ກ້ອງດິຈິຕອລໃນຊ່ອງປາກ,ດິຈິຕອລ CAD/CAM
  • ທັນຕະກຳດັດແຂ້ວ : invisalign ແລະເຄື່ອງມືດັດແຂ້ວແບບບໍ່ຕ້ອງໃສ່ຢາງຮັດ
  • ທັນຕະກຳຮັກສາຮາກ :ກ້ອງຈຸນລະທັດ

ກ່ຽວກັບເຮົາ

ເທກໂນໂລຍີທາງທັນຕະກຳ

ພາບລວມຂອງໂຮງຫມໍ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ບົນພື້ນທີ່5,933 ຕາລາງແມັດ
ອາຄານ7ຊັ້ນ
33 ຫ້ອງທັນຕະກຳ
2 ຫ້ອງທັນຕະກຳແບບVIP
1 ຫ້ອງສຸກເສິນ
1 ຫ້ອງຜ່າຕັດ
2 ຕຽງພັກຟື້ນແລະສັງເກດxາຄານຫລັງຜ່າຕັດ(PACU)
4 ຫ້ອງຜູ້ປ່ວຍໃນ
1 ຫ້ອງປຶກສາແຜນການຮັກສາ
4 ຫ້ອງລັງສີວຶນິດໃສ2ມິຕິແລະ3ມິຕິລະບົບດິຈິຕອລ
2 ຫ້ອງປະຂະຫນາດນ້ອຍ
1 ຫ້ອງປະຊຸມຂະຫນາດໃຫຍ່
ທີ່ຈອດລົດຊັ້ນໃຕ້ດິນ
ຫ້ອງນ້ຳຜູ້ບໍລິການ
ຂະບວນການດ້ານຄວາມສະອາດແລະປອດໄຟ
-ພະແນກສ່ວນກາງປາສະຈາກເຊື້ອ
-ລະບົບປ້ອງກິນອັກຄີໄຟ
-ລະບົບຄວບຄຸມຄວັນໄຟໃນຈຳກັດໃນສະເພາະພື້ນທີ່
-ລະບົບຄວບຄຸມຄຸນນະພາບນ້ຳສ່ວນກາງ
-ລະບົບການກວດສອບແລະບັນຈຸເຄື່ອງມືທາງທັນຕະແພດ
-ມີການດູແລທັງຊັ້ນຕອນການບັນຈຸ,ສັງເກດ,ຈັດເກັບແລະແຈກຂ່າຍອຸປະກອນປາສະຈາກເຊື້

ກັບໄປດ້ານເທິງ