ແຂ້ວປອມ

ແຂ້ວປອມທຳຫນາທີ່ທົດແທນທຳມະຊາດີສູນເສຍໄປ

ປະໂຫຍດຂອງແຂວປອມ

 • ລາຄາບໍ່ສູງ
 • ອາດໃຊ້ເພື່ອແທແຂວທີ່ສູນຫາຍໄປຫນ່ຶ່ງເຫລັ່ມ,ຫລາຍເຫລັ່ມຫລືແຂ້ວທີ່ຫາຍໄປທັງປາກ
 • ໃ້ຊສຳຫລັບຜູ້ປ່ວຍທຸກປະເພດແລະຜູ້ທີ່ີມີຂໍ້ຈຳກັດຂອງສະພາບກະດູກ
 • ທຳຄວາມສະອາດແລະບຳລຸງຮັກສາງ່າຍ
ຫ້ອງປະຕິບັດການທັນຕະກຳດິຈິຕ້ອນ

ທັນຕະກຳປະດິດ

ຄວາມຊຽວຊານທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມງາມ

ປະເພດຂອງແຂ້ວປອມ

ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງແຂ້ວປອມຄື:
1.ແຂ້ວປອມທັງປາກ : ແຂ້ວປອມໃຊ້ທົດແທນແຂ້ວທີ່ຫາຍໄປທັງຫມົດ
2.ແຂ້ວປມບງສ່ວນ : ແຂ້ວປອມທີ່ໃຊ້ທົດແທນທີ່ແຂ້ວທຳມະຊາດທີ່ຫາຍໄປບາງຕຳແຫນ່ງ

ດຸທີ່ສໃວັຊ້ທຳແຂ້ວປອມ:

 • ແຂ້ວປອມແບບະຄຣິລິກ : ຖານຂອງແຂ້ວປອມີ່ເປັນພາດສະຕິກສີຊົມພູ
 • ແຂ້ວປອມແບບກອບໂລຫະ : ໂຄງເປັນໂລຫະຈະມີອະຄຣິລິກຮອບໆຫລືຮອບໆໂຄງແຂ້ວປອມ

ແຂ້ວປອມທີ່ໃສ່່ທັນທັນຫລັງຖອນແຂ້ວເອີ້ນວ່າແຂ້ວປອມແບບທັນທີ ແຂ້ວປອມແບບທັນທີໂດຍປັກກະຕິກອະຄຣິລິກ ຫລັງຖອນແຂ້ວແລ້ວຊີ້ນເຫງືອກແລະກະດູກຫົດຕົວຕາມລະຍະເວລາ ແຂ້ວປອມແບບທັນທີຈຶ່ງຕ້ອງມີການປັບປ່ຽນໃຫ້ເຫມາະສົມກັບທ່ານໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຮັກສາ
ໂດຍທັ່ວປຈະໃຊ້ເວລາປະມານ2-6ເດືອນຖັດໄປ ແຂ້ວປອມແບບທັນທີທີ່ເປັນຕົວຊົ່ວຄາວຈະເອົາໃວ້ແກ້ໄຂປັນຫຊົ່ວຄາວແລະຈະຖຶກແທນທີ່ດ້ວຍແຂ້ວປອມເດິມແບບຖາວອນ
ຫລືການຮັກສາທາງເລືອກອື່ນໆໃນການປ່ຽນຊ່ອງວ່າງຂອງແຂ້ວທີ່ສູນຫາຍໄປ

ທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມ ທັນຕະກຳສະພານແຂ້ວ
ฟันปลอมแบบถอดได้

ฟันปลอมทั้งปาก

ฟันปลอมถอดได้

ฟันปลอมบางส่วน

ຂະບວນການຂອງແຂ້ວປອມ

เอกซเรย์ ฟัน ราคา

ແຜນການຮັກສາ

ฟอกสีฟันที่บ้าน

ການລອງໃສ່ໂຄງແຂ້ວ

ฟันปลอมแบบนิ่ม

ການໃສ່ແຂ້ວປອມແລະການປັບແຕ່ງ

1.ວາງແຜນການຮັກສາແລະວິນິໃສ

ມີທາງເລືອກອື່ນຫລາກຫລາຍທີ່ສາມາດທົດແທນແຂ້ວທີ່ສູນຫາຍໄປລວມເຖິງແຂ້ວປອມ,ສະພານແຂ້ວແລະຮາກແຂ້ວທຽມ ທັນຕະແພດສາຂາທັນຕະກປະດິດຈະວາງແຜນການຮັກສາສຳຫລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງການທົດແທນແຂ້ວທຳມະຊາດທີ່ສູນຫາຍໄປໂດຍຈະເອັກຊະເລເພື່ອກວດສອບສະພາບກະດູກຂອງທ່ານ
ຫາກເລືອກແຂ້ວປອມເປັນທາງເລືອກຂອງທ່ານ ຂັ້ນຕອນທຳອິດທັນຕະແພດຈະພິມປາກແລະວັດຂາກັນໄກຣເພື່ອນຳໄປທີ່ຫ້ອງແລັບທັນຕະກຳແລະເລີ່ທຳແຂ້ວປອມ

2.ການລອງແຂ້ວປອມແລະການລອງໃສ່ໂຄງແຂ້ວ
ທັນຕະແພດແລະສ້າງແລັບຂອງທ່ານຈອອກແບບຈຳລອງແຂ້ວ ຮູບແບບແວກ ຮູບແບບພາດສະຕິກເທິງແບບຈຳລອງ ທັນຕະແພດຈະກຳຫນົດແບບຈຳລອງຖາດແຂ້ວຫລືໂຄງແຂ້ວໃຫ້ທ່ານມາລອງໃ່ສ່
ອາດຈະຕ້ອງມີການມາພົບທັນຕະແພດຫລາຍຄັ້ງເພື່ອປະເມີນການຮັກສາແລະຢືນຢັນສີ ຮູບຮ່າງແລະຄວາມພໍດີກ່ອນທີ່ຈະທຳການໃສ່ແຂ້ວປອມຄັ້ງສຸດທ້າຍ

3.ການໃສ່ແຂ້ວປອມຄັ້ງສຸດທ້າຍແລະການປັບແຕ່ງ

ຫລັງຈາກເສັດສິ້ນຂະບວນສຸດທ້າຍຂອງແຂ້ວປອມແລ້ວ ທັນຕະແພດະທຳແຂ້ວປອມໃຫ້ພໍດີແລະຈະເຈຍແຕ່ງພ້ອມກັບເຊັກການສວມແຂ້ວເທິງແລະແຂ້ວລຸ່່ມໃຫ້ຢ່າງເຫມາະສົມ
ແຂ້ວປອມທາງປາກອາຈະຕ້ອງມີການນັດຫມາຍຫລາຍຄັ້ງແລະໃຊ້ເວລາໃນການຮັກສາດົນນານກວ່າແຂ້ວປອມບາງສ່ວນທັງນີ້ທັງນັ້ນຂື້ນຢູ່ກັບທຕະແພດຂອງທ່ານ ວັສດຸທີ່ເລືອກ ການຫລືຄວາມຍາກງ່າຍຂອງແຂ້ວປອມ ແຂ້ວປອມຕ້ອງນັດຫມາຍໂດຍທົ່ວໄປປະມານຫລາຍກວ່າ3-4ຄັ້ງ

ການດູແລຮັກສາແຂ້ວປອມ

ການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບແຂ້ວປອມໃໝ່ຂອງທ່ານ

ຫາກທ່ານມີແຂ້ວປອມຊິ້ນໃໝ່ ທ່າຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການຝຶກຝົນແລະທຳຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບແຂ້ວປອມຂອງທ່ານທ່ານອາດຈະຮູ້ບໍ່ຄຸ້ນເຕີຍໃນຊ່ວງເວລາ2-3ສັບດາແລກ

ເມື່ອທ່ານເລີ່ມຄົ້ນໃຊ້ງານແລະຮັບປະທານອາຫານກັບແຂ້ວປອມຊິ້ນໃໝ່ ໃຫ້ເລີ່ມດ້ວຍອາຫານອ່ອນໆ ແລ້ວຫ່ນເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ ຄ້ຽວຊ້າໆ ໂດຍທັ້ງສອງຂ້າງ ລອງເພິ່ມອາຫານອື່ນໆ ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລະລອງປິບໃຫ້ເຂົ້າກັບແຂ້ວປອມຂອງທ່ານ

ແຂ້ວປອມບາງຄັ້ງອາດຈະບໍ່ແໜ່ນ ອາດໃຊ້ກາວຍຶດແຂ້ວຕາມຄຳສັ່ງແພດເພື່ອຄວາມສະຖຽນ ຫາກແຂ້ວປອມຂອງທ່ານບໍ່ກະຊັບອາດສົ່ງຜັນຕໍ່ຊິ້ນເຫຍື່ອອ່ອນກະດູກແລະຫາກທ່ານມີປັນຫາໃນການອອກສຽງຄຳໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແຂ້ວປອມ ຄລີກ ເມື່ອເວົ້າຫລືຕິດຕໍ່ທັນຕະແພດຂອງທ່ານເພື່ອການປັບແຕ່ງໃຫ້ພໍດີ

ຖອດແຂ້ວປອມອອກກ່ອນນອນເພື່ອໃຫ້ຊີ້ນເຫື່ອເຫງືອກໄດ້ພັກຜ່ອນ

ຄຳແນະນຳໃນການດູແລແຂ້ວປອມຂອງທ່ານ

 • ທຳຄວາມສະອາດແຂ້ວປອມຂອງທ່ານທຸກດ້ວຍການຖູດ້ວຍຂົນແປງອ່ອນນຸ່ມແລະລ້າງແຂ້ວດ້ວຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຢາຖູແຂ້ວ ຢາຖູແຂ້ວມີລິດກັດກ່ອນແລະສາມາດເກິດຮອຍຂີດຂ່ວນທີ່ທຳໃຫ້ເກິດຄາບສະສົມ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດສຳຫັລບແຂ້ວປອມ
 • ລ້າງແຂ້ວປອມຫລັງອາຫານທຸກຄັ້ງ
 • ລະວັງຢ່າໃຫ່້ສິ່ງແປກປອມແນບມາກັບຖານແຂ້ວປອມຫລືຖານພັດສະຕິກ
 • ແຊ່ແຂ້ວປອມໄວ້ໃນນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດດແຂ້ວປອມຫລືນ້ຳເປົ່າເມື່ອທ່ານບໍ່ໄດ້ໃສ່ແຂ້ວປອມເພື່ອປ້ອແງກັນບໍ່ໃຫ້ແຫ່ງແລະບິດບ້ຽວ
 • ຢ່າແຊ່ແຂ້ວປອມໃນນ້ຳຮ້ອນເພາະຈຳທຳໃຫ້ເສຍຮູບຊົງ
ກັບໄປດ້ານເທິງ ທັນຕະກຳປະດິດອື່ນໆ