ທັນຕະກຳຄອບແຂ້ວ

ທັນຕະກຳຄອບແຂ້ວ ເປັນການໃຊ້ວັສດຸທາງທັນຕະກຳຄອບທີ່ຊຳຫຼຸດຫລືແຕກຫັກ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກທັນຕະກຳວີເນຍທີ່ຄອບສະເພາະຜິວດ້ານໜ້າແຂ້ວ ແຕ່ການຄອບຈະຄອບຊິ້ນແຂ້ວທັ້ງໝົດ

ການຄອບແຂ້ວຊ່ວຍຮັກສາປັນຫາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :

 • ຊ່ວຍປ້ອງກັນແຂ້ວທີ່ອ່ອນແອຈາກການເກິດແຂ້ວຜຸຫລືຫລັງໄດ້ຮັບການຮັກສາຮາກແຂ້ວ
 • ຊ່ວຍບູລະນະແຂ້ວ ເນື່ອງຈາກແຂ້ວແຕກຫັກບິ່ນ
 • ເປັນອົງປະກອບໃນການທຳສະພານແຂ້ວເພື່ອແທນທີ່ຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງແຂ້ວທີ່ຫາຍໄປ
 • ຊ່ວຍປົກປິດແຂ້ວທີ່ປ໋ຽນໄປສີຫລືແຂ້ວເຫຼັມເດິມທີ່ບໍ່ສວຍງາມ ຊຶ່ງການເຄືອບຜິວແຂ້ວດ້ວຍວັສດຸວີເນຍອາດຈະຄອບຄຸມບໍ່ພຽງພໍ

ປະໂຫຍດຂອງຄອບແຂ້ວ

 • ເບິ່ງຄືແຂ້ວທຳມະຊາດ
 • ສາມາດເລືອກຮູບຮ່າງຂະນາດແລະເສດສີໄດ້

ສູນທັນຕະກຳຄວາມ

BIDH ມີຫ້ອງປະຕິບັດການທາງທັນຕະກຳແບບດິຈິຕອລ ສຳຫລັບທຳຄອບແຂ້ວຊະນິດພໍເລນແລະເຊຣາມິກ ໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີລະບົບ CAD / CAMເພື່ອຄວາມວ່ອງໄວປອດໄຟແລະມີຄວາມແມ່ນຍຳຫລາຍຂື້ນ ໃນການສ້າງຄອບແຂ້ວເຊຣາມິກ ເຮົາເປັນສູນທັນຕະກຳທາງດ້ານຄວາມສວຍງາມ ທີ່ອອກແບທັນຕະກຳແບບດິຈິຕອລແລະເທັກໂນໂລຍີຊັ້ນສູງເພື່ອປັບແຕ່ງຄອບແຂ້ວຂອງທ່ານ

ຫ້ອງປະຕິບັດການທັນຕະກຳ ການອອກແບບຮອຍຍິ້ມດິຈິຕອລ(DSD)

ທັນຕະກຳປະດິດ

ຄວາມຊຽວຊານທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມງາມ

ປະເພດຂອງຄອບແຂ້ວ

ໂດຍທົ່ວໄປຄອບແຂ້ວທຳມາຈາກຫລາຍວັສດຸ :

 • ຄອບແຂ້ວສະແຕນແລະໂລຫະ :ຄອບແຂ້ວເຫົ່າທຳມາຈາກໂລຫະBIDHແທບຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ວັສດຸໂລຫະເພື່ອງານດ້ານຄວາມສວຍງາມ
 • ຄອບແຂ້ວພໍເລນ – ກັບໂລຫະ (PFM) : ທຳມາຈາກພໍເລນ ໂດຍຈະເຄືອບວັສດຸເອາໄວ້ທັ້ງດ້ານນອກແລະດ້ານໃນ 
 • ຄອບແຂ້ວເຊຣາມິກທັ້ງເຫຼັມ:ຄອບແຂ້ວເຊຣາມິກທຸກຊິ້ນ BIDH ສາມາດທຳຊິ້ນໃຫ້ເບິ່ງເປັນທຳມະຊາດແລະບໍ່ມີປັນຫາຂອບຄອບແຂ້ວປ່ຽນເປັນສີດຳໃນລະຍະຍາວ
 • ຄອບສີຄືແຂ້ວ : ທຳມາຈາດຄອບໂພສິດເລຊິນ ໂດຍປົກກະຕິຈະໃຊ້ເປັນຄອບແຂ້ວຊົ່ວຄາວ

PFM ແລະຄອບແຂ້ວເຊຣາມິກທັ້ງເຫຼັມທຳທີ່ຫ້ອງແລັບທັນຕະກຳ ລວມໄປເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຄອບແຂ້ວແບບເຊຣາມິກເຊັ່ນເຊີໂຄເນຍ,ຄອບແຂ້ວເຊຣາມິກທັ້ງເຫຼັມຈະມີຄວາມແຂ່ງແຮງແລະທົນທານและ

ครอบฟัน สีเงิน

ຄອບແຂ້ວໂລຫະ

ครอบฟันสีทอง

ຄອບແຂ້ວສີທອງ

ครอบฟัน เซรามิก ราคา

ຄອບແຂ້ວເຊຣາມິກ

ครอบฟัน pfm

ຄອບແຂ້ວPFM

ຂັ້ນຕອນການທຳຄອບແຂ້ວ

แผนการรักษา

ວາງແຜນການຮັກສາ

ครอบฟัน ที่ไหนดี

ການກຽມແຂ້ວສຳຫລັບຄອບແຂ້ວ

วีเนียร์ ราคาถูก

ໃສ່ຄອບແຂ້ວ

1. ວາງແຜນການຮັກສາແລະການວິນິໃສ

ທັນຕະແພດຈະທຳການກວດສຸຂະພາບຊ່ອງປາກແລະວາງແຜນການຮັກສາຄອບແຂ້ວ ທັນຕະແພດສະເພາະທາງອາດຈະຂໍຖ່າຍພາບລັງສີເອັກຊະເລເພື່ອກວດສອບຮາກແຂ້ວແລະກະດູກຫາກເຊັກແລ້ວມີແຂ້ວຜຸທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່,ຕິດເຊື້ອຫລືຮາກແຂ້ວຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາ ຕ້ອງທຳການຮັກສາຮາກແຂ້ວໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການຄອບແຂ້ວ

ສຳຫັລບເຄດທີ່ຕ້ອງທຳກາຮັກສາທັ້ງປາກເພື່ອຄວາມສວຍງາມອາດຈະຂໍຄົນໄຂ້ພິມປາກທຳໂມເດວແຂ້ວຫລືຮູບແບບແຂ້ວເອົາໄວ້

2. ການກຽມສຳຫລັັບຄອບແຂ້ວ

ຫັັລງເວົ້າກ່ຽວກັບວັສດຸຄອບແຂ້ວແລະຍືນຍັນແຜນການຮັກສາຄອບແຂ້ວຂອງທ່ານຈະຖຶກກຽມໄວ້ສຳຫລັບຄອບແຂ້ວ ຄອບແຂ້ວທີ່ໄດ້ຮັບມາແລ້ວອາດຈະຕ້ອງຫາພື້ນທີ່ໃວ້ສຳຫລັບຄອບແຂ້ວຕຳແໜ່ງນັ້ນຫລືກໍຍອດແຂ້ວເພື່ອທົດແທນແຂ້ວທີ່ຫາຍໄປໃຊ້ເປັນໂຄງສ້າງເພື່ອຮອບຮັບຄອບແຂ້ວຕຳແນ່ງນັ້ນ

ຫລັງຈາກໄດ້ຮູບຮ່າງຂອງແຂ້ວ ທັນຕະແພດຈະທຳການພິມປາກບໍ່ຈະເປັນການພິມາປກດ້ວຍແມ່ພິມຫລືພິມດ້ວຍເຄື່ອງສະແກນດິຈິທັ່ນ

ໂມເດວພິມປາກຫລືຫລັງຈາກທີ່ສະແກນແຂ້ວສຳເລັດຈະສົ່ງໄປຍັງຫ້ອງທັນຕະກຳແລັບເພື່ອສ້າງແລະປະດິດຄອບແຂ້ວຊິ້ນໃໝ່ ສຳຫລັບຄອບແຂ້ວແບບPFMແລະພໍເລນທີ່ຈະເລືອກສີໃຫ້ໄກ້ຄຽງກັບສີແຂ້ວທັ້ງໝົດໃນຊ່ອງປາກ ໃນລະຫວ່າງທີ່ລໍແລັບມາສົ່ງຄອບແຂ້ວຈະຕ້ອງໃສ່ຄອບແຂ້ວແບບຊົ່ວຄາວເພື່ອປ້ອງກັນແຂ້ວເອົາໄວ້

3. ໃສ່ຄອບແຂ້ວ

ເມື່ອຄອບແຂ້ວພ້ອມໃຊ້ງານ ທັນຕະແພດຈະຮື້ຄອບແຂ້ວຊົ່ວຄາວອອກ ເຊັກສີ ເຊັກຄວາມດີ ຄອບແຂ້ວແບບພໍເລນອາດຈະມີການລໍແຕ່ງດ້ານ ດ້ານຂ້າງໂດທັນຕະແພດສະເພາະທາງເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດຂື້ນ

ຫາກທຸກຢ່າງໄດ້ຮັບການຍືນຍັນ ຈະການຕິດກາວລົງເທິງຄອບແຂ້ວແບບຖາວອນ ຈະໃຊ້ຊີເມນພິເສດທາໃຫ້ທົ່ວແລ້ວຕິດຄອບແຂ້ວລົງໄປໃນຕຳແໜ່ງນັ້ນໃຫ້ແນ່ນໜາ ທັນຕະແພດຈະໃຫ້ລອງກັດແລະັບແຕ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍເພື່ອໃຫ້ໝັ່ນໃຈໄດ້ວ່າຄົນໄຂ້ພໍດີຫລືຮູ້ສຶກສະບາຍ

ຄຳແນະນຳແລະຂໍ້ປະຕິບັດ

ການດູແລຮັກສາຄວາມສະອາດຄອບແຂ້ວດູແລຄືກັບແຂ້ວທຳມະຊາດຂອງທ່ານຕາປົກກະຕິ

 • ດູແລຮັກສາຄວາມສະອາດໃຫ້ດີພ້ອມກັບຖຸແຂ້ວແລະໃຊເ້ໄໝຂັດແຂ້ວຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ້
 • ຮັບປະທານເພື່ອສຸຂະພາບ
 • ຫລີກລ້ຽງອາຫານທີ່ມີລິດແຮງ
ກັບໄປດ້ານເທິງ ທັນຕະກຳປະດິດອື່ນໆ