ທັນຕະກຳປະດິດ

ທັນຕະກຳປະດິດ ຄື ສາດທາງທັນຕະກຳ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ຶອບູລະນະແຂ້ວທີ່ສູນເສຍໄປແລະສ່ອມແຊມແຂ້ວທຳມະຊາດທີ່ມີຢູ່ທີ່ເກິດຂື້ນຈາກຄວາມເສຍຫາຍບາງຢ່າງ ທັນຕະກຳປະດິດເປັນແຂ້ວປອມທີ່ຟື້ນຟູສະພາບແຂ້ວໃຫ້ສູ່ສະພາບປົກກະຕິສາມາດທຳໄດ້ທັງເຫຼັມດຽວຫລາຍເຫຼັມທັງປາກ

 

ການຮັກສາທົ່ວໄປໂດຍຜູ້ຊຽວຊານດ້ານທັນຕະກຳປະດິດ

ฟันปลอมถาวร
ແຂ້ວປອມ

ທັນຕະກຳປະດິດ

ຄວາມຊຽວຊານດ້ານທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມງາມ

ແຂ້ວປອມ

ແຂ້ວປອມຄືແຜງແຂ້ວທີ່ມາພ້ອມເຫງືອກປະດິດທີ່ທຳຫນ້າທີ່ທົດແທນແຂ້ວທຳມະຊາດທີ່ສູນເສຍໄປທຳຈາກອະຕິລິກເຣຊິນຫລືໃຊ້ຮ່ອມກັບກອບໂລຫະແຂ້ວປອມຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຄວາມຫມັ່ຍໃຈກັບຄືນມາ

ປະເພດຂອງແຂ້ວປອມມີ2ແບບ

1.ແຂ້ວປອມບາງສ່ວນ

2.ແຂ້ວປອມທັງປາກ

 

ລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມ
ฟันปลอม ราคาซี่ละ

ສະພານແຂ້ວແລະການຄອບແຂ້ວ

สะพานฟัน ราคา

ສະພານແຂ້ວທົ່ວໄປປະກອບດ້ວຍຄອບແຂ້ວຢ່າງຫນ່ອຍ3ເຫຼັມຂື້ນທີ່ໃຊ້ເພື່ອແທນທີ່ຊ່ອງວ່າງທີ່ຂາດຫາຍໄປລະຫວ່າງແຂ້ວຮອງຮັບ

ວັສດຸທີ່ໃຊ້ໃນສະພານແຂ້ວປະກອບດ້ວຍພໍເລນທີ່ຜະສົມກັບໂລຫະແລະເຊຣາມິກທັງຫມົດປະໂຫຍດຂອງສະພານແຂ້ວຄືການຮັກສາສາມາດທຳໄດ້ວ່ອງໄວພາຍໃນ3-7ວັນ ສະພານແຂ້ວໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລະດູແລຄ້າຍແຂ້ວທຳມະຊາດທຳໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການດູແລຮັກສາ

 

ອ່ານສະພານແຂ້ວເພິ່ມເຕິມ ອ່ານຄອບແຂ້ວເພິ່ມເຕິມ

ທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມ

ທັນຕະກຳແຂ້ວທຽມຄືການທົດແທນແຂ້ວທີ່ສູນເສຍໄປຈາກການຖຶກຖອນຈາກສາເຫດຕ່າງໆຊຶ່ງຮາກແຂ້ວທຽມນີ້ຈະຢຶດກັບໂຄງສ້າງຂອງກັນໄກຣເພື່ອຢຶດຕິດກັບຕົວຄອບແຂ້ວ ສະພານແຂ້ວຫລືແຂ້ວປອມຢ່າງດີ

ສາມາດຮັກດ້ວຍການຝັງແຂ້ວທຽມແບບຫນຶ່ງເຫຼັມ ຫລາຍເຫຼັມ ຫລືຮາກແຂ້ວທຽມແບບທັງຊ່ອງປາກ

ຂັ້ນຕອນການທຳຮາກແຂ້ວທຽມມີຫລາຍຮູບແບບ ດັ່ງເຊັ່ນການຝັງຮາກແຂ້ວທຽມໃນກໍລະນີທີ່ຖອນແຂ້ວມາດົນແລ້ວຫລືການຝັງຮາກແຂ້ວທຽມທັນທີຫລັງຈາກຖອນແຂ້ວ ຫລືການຝັງຮາກແຂ້ວທຽມແລ້ວໃສ່ຄອບແຂ້ວທັນທີ ທັງທີ່ຂື້ນຢູ່ກັບການປະເມິນຂອງແພດສະເພາະທາງ

 

ລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມ
บริการรากฟันเทียม
ກັບໄປດ້ານເທິງ