ການດັດແຂ້ວແບບinvisalign

ອິນວິດສະລາຍຄືຫຍັງ

ອິນວິດສະລາຍເປັນລະບົບດັດແຂ້ວແບບໃສທີ່ແທບເບິ່ງບໍ່ຄ່ອຍເຫັນເພື່ອຈັດລຽງແຂ້ວທີລະໜ່ອຍຊຶ່ງຊ່ວຍແກ້ໄຂປັນຫາລຽງຕົວຂອງແຂ້ວໃຫ້ມີຄວາມສວຍງາມແລະເໝາະສົມ

ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕິດເຄື່ອງມື ການດັດແຂ້ວຊະນິດນີ້ຈະມີຄວາມໃສແລະສາມາດຖອດອອກໄດ້ເມື່ອໄດ້ຕ້ອງການໂດຍທັນຕະແພດຈະທຳການປ໋ຽນເຄື່ອງມືຕາມແຜນການຮັກສາ

ປະໂຫຍດຂອງອິນວິດສະລາຍ

ເມື່ອປຽບທຽບກັບເຄື່ອມືແບບດັດແຂ້ວແບບທົ່ວໄປອິນວິດສະລາຍຈະໃຫ້.

1.ກ່ານຮັກສາທີ່ສະດວກສະບາຍຫລາຍຂື້ນ : ດັດແຂ້ວແບບໃສນັ້ນສາມາດຖອດອອກໄດ້ແລະບໍ່ທຳການລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ເຫງືອກຫລືຊ່ອງປາກໄດ້ດີກວ່າແບບອື່ນ

2. ຮັກສາໄດ້ໃວຂື້ນ : ເນື່ອງຈາກວິສດຸທີ່ເປັນວິດທະກຳໃໝ່,ຈາກຜົນການເກັບຂໍ້ມູນອິນວິດສະລາຍໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າສາມາດດັດແຂ້ວໃວຂື້ນ50%

3.​ຂັ້ນຕອນຫລາຍສູງຂື້ນ : ຈາກຜົນການສຳລວດແລະການເກັບຂໍ້ມູນອິນວິດສະລາຍ ມີຄວາມສາມາດໃນການຄາດການແລະຄວບຄຸມໄດ້ດີສູນທັນຕະກຳດັດແຂ້ວ BIDH

ສູນທັນຕະກຳດັດແຂ້ວ BIDH ໃຊ້ເຄື່ອງມືດັດແຂ້ວແບບໃສທີ່ມີ:

  • ໃຊ້ເຄື່ອງມືດັດແຂ້ວແບບໃສທີ່ມີການວິນິໃຈຫລາຍກວ່າ20ປີພ້ອມມີສິດທິບັດຫລາຍກວ່າ900ລາຍການແລະມີການພັດທະນາຂໍ້ມູນຊອບແວຣ໌6ລ້ານຄົນຜົນການວິໃຈທຳໃຫ້ທາງໂຮງໝໍທີ່ໄດ້ຮັບວ່າເປັນຜູ້ດັດແຂ້ວແບບໃສທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມແລະເຊື່ອຖືໄດ້
  • ອິນວິດສະລາຍມີລະບົບ3ມິຕິທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ໃຫ້ການດູແລຜູ້ປ່ວຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
  • ເປັນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງມືແບບໃສທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນທົ່ວໂລກ

ຂະບວນການດັດແຂ້ວແບບໃສ

ທີ່ໂຮງມໍທັນຕະກຳBIDHຂະບວນການຮັກສາດ້ວຍດັດແຂ້ວແບບອິນວິດສະລາຍຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການປຶກສາກັບທັນຕະແພດ ຖ່າຍພາບເອກຊະເລ ຖ່າຍຮູບການພິມປາກເພື່ອວາງແຜນການຮັກສາ

ຂັ້ນຕອນທີ1:ການຖ່າຍພາບດິຈິຕອລແລະການສະແກນiTero

ເມື່ອທ່ານຕັດສິນໃຈທີ່ເລີ່ມການດັດແຂ້ວທັນຕະແພດຈະສ້າງພາບດິຈິທັລແບບສາມມິຕິໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງສະແກນiTeroສະແກນແຂ້ວເພື່ອກຳໜົດວາງແຜນການຮັກສາການສະແກນຖຶກສົ່ງອອກໂດຍຊອບແວຣ໌ ClinCheckເພື່ອສົ່ງຜ່ານອິນວິດສະລາຍ ທີ່ໃຫ້ການຈຳລອງແຜນການຮັກສາສາມາດເຫັນວ່າແຂ້ວຂອງທ່ານເປັນແບບໃດທັງລະຫວ່າງແລະຫລັງການຮັກສາ

สแกนฟัน

itero Oral Scanner

Scans digital image of teeth for better aligner fit

ຂັ້ນຕອນທີ2​: ໂປຣແກມອິນວິດສະລາຍ

จัดฟัน อินวิสไลน์

ຫລັງການສະແກນແຂ້ວຂອງທ່ານການສະແກນຈະຖຶກສົ່ງອອກທີ່ໄປຫລັງClinCheck ที่ invisalign ClinCheckເປັນຊອບແວຣ໌ທີ່ໃຫ້ແຜນພາບ3ມິຕິກ່ຽ%ກັບວິທີການດັດຕຳແໜ່ງຂອງຖາດຈັດລຽງແຂ້ວເລື່ອນຕຳແໜ່ງ

ClinCheckໃຊ້ຂັ້ນຕອນໃນການຄຳນວນປະລິມານຂອງແຮງສຳຫລັບການເຄື່ອນຂອງແຂ້ວແຕ່ລະເຫຼັມ

ທ່ານສມາດເບິ່ງການເຄື່ອນຕຳແໜ່ງຂອງແຂ້ວຈົນສຳເລັດການຮັກສາໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຄາດເດົາຫຼືລໍຖ້າ

 

ຂັ້ນຕອນທີ3.ການທຳຊິ້ນງານອິນວິດສະລາຍ

ເມື່ອຍືນຍັນການຮັກສາClinCheckຮຽບຮ້ອຍແລ້ວທາງອິນວິດສະລາຍ ຈະທຳການກຜະລິດຊຸດເຄື່ອງມືດັດແບບໃສໂດຍການທຳຈາກວັສດຸSmartTrackທີ່ຈົດສິດທິບັດພ້ອມການວິໃຈແລະພັດທະນາຫລາຍກວ່າ8ປີແລະມີຄວາມຊຽວຊານດ້ານຊິວກົນສາດແລະວັສດຸສາດມານກວ່າກວ່າທົດສະວັດSmartTrackໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເປັນພິເສດສຳຫລັບ invisalign ທີ່ເປິດໃຊ້ງານ:

  • ການປະຍຸກໃຊ້ແຮງທີ່ອ່ອນໂຍນແລະສະໝ່ຳສະເໝີ
  • ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຂ້ວແລະການຕາດການທີ່ດີຂື້ນ
  • ສະດວກສະບາຍຫລາຍຂື້ນແລະງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ຊີວີດປະຈຳວັນ
จัดฟันแบบใสกิโกะ

ຂັ້ນຕອນທີ 4 : ການຕິດປຸ່ມເພື່ອຊ່ວຍໃນການເຄື່ອນແຂ້ວ

อินวิสไลน์ คือ

ເມື່ອໄດ້ຮັບຖາດແຂ້ວທີ່ສູນທັນຕະກຳດັດແຂ້ວ BIDH ທັນຕະແພດຈະນັດມາພົບທັນຕະແພດຕາມທີ່ໃນເອກສານແນບມາຂອງ SmartForce

ການຕິດປຸ່ມທີ່ຊ່ວຍໃນການເຄື່ອແຂ້ວບ່ອນຜິວແຂ້ວທີ່ຈະມີຂະຫນາດນ້ອຍແລະເບິ່ງບໍ່ຄ່ອຍເຫັນເພື່ອຊ່ວຍກຳໜົດທິດທາງໃນການເຄື່ອນແຂ້ວທີ່ຖຶກຕ້ອງ

 

ຂັ້ນຕອນທີ່ 5 : ໃສ່ເຄື່ອງມືດັດແຂ້ວແບບໃສແລະກວດເບິ່ງທຸກເດືອນ

ໃສ່ເຄື່ອງມືດັດແຂ້ວແບບໃສຕາມໝາຍເລກຈະສວມໃສ່ເປັນເວລາ1-2ສັບດາ

ເມື່ອທ່ານເລີ່ມໃສ່ເຄື່ອງມືດັດແຂ້ວແບບໃສໃໝ່ໃນແຕ່ລະຄັ້ງເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ທ່ານຈະຮູ້ສຶກອຶດອັດເລັກນ້ອຍໃນຊ່ວງສອງສາມວັນແລກ

ທັນຕະແພດດັດແຂ້ວແບບໃສສູນທັນຕະກຳດັດແຂ້ວBIDHຈະນັດທ່ານທຸກ6-8ສັບດາເພື່ອກວດສອບຄວາມຄືບໜ້າຂອງທ່ານ ແລະຮັບຊຸດເຄື່ອງມືດັດແຂ້ວແບບໃສຊຸດຕໍ່ໄປອາດຈະມີການຕະໄບແຂ້ວໃນນັດໝາຍນັ້ນ

ໃສ່ເຄື່ອງດັດແຂ້ວແບບໃສ ວັນລະ20-22 ຊົ່ວໂມງເພື່ອຜົນລັບທີ່ດີທີ່ສຸດ ເມື່ອຮັບປະທານອາຫານແລະດືມນ້ຳໃຫ້ນຳເຄື່ອງມືອອກ ລ້າງອຸປະກອນຂອງທ່ານທຸກຄືນແລະຖຸແຂ້ວເບົາໆ ເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງມືສະອາດ

ดาราจัดฟันแบบไหน

ຂັ້ນຕອນທີ 6​​ : ເຄື່ອງມືຄົງສະພາບແຂ້ວ

จัดฟันแบบใส ดีไหม

ເມື່ອເສັດສິ້ນການໃສ່ເຄື່ອງມືດັດແຂ້ວແບບໃສທັງໝົດທັນຕະແພດດັດແຂ້ວຈະຖ່າຍລັງສີເອກຊະເລ panoramioc และ celphlometric ແລະຖອດປຸ່ມທີ່ຕິດເທິງຜິວແຂ້ວອອກ

ເພື່ອໃຫ້ແຂ້ວຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຄົງທີ່ຈຶ່ງຕ້ອງມີການທຳຕົວຄົງສະພາບແຂ້ວ ຫລືທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີວ່າລີເທນເນີ ເພື່ອຮັກສາຕຳແໜ່ງຂອງແຂ້ວບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນຕົວ Viveraລີເທນເນີເປັນເຄື່ອງມືຄົງສະພາບແຂ້ວຂອງທາງinvisalignມີຄວາມໃສແລະໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີເຊັ່ນດຽວກັນກັບການດັດແຂ້ວແບບໃສຫລືInvisalign ສຳຫລັບການທຳViveraລີເທນເນີນັ້ນຕ້ອງມີການສະແກນຊ່ອງປາກໃໝ່ແລະສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງຕ່າງປະເທດເພື່ອທຳຊິ້ນງານຂື້ນມາແລະຫລັງຈາກນັ້ນຜູ້ປ່ວຍກໍ່ເຂົ້າມາຮັບແລະໃສ່ຊິ້ນງານ

ກັບໄປດ້ານເທິງ ທັນຕະກຳດັດແຂ້ວອື່ນໆ