ການດັດແຂ້ວແບບສີຄືແຂ້ວ

ການດັດແຂ້ວແບບສີຄືແຂ້ວຄ້າຍກັບການດັດແຂ້ວແບບໂລຫະແຕ່ືທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດຄືເຄື່ອງມີດັດແຂ້ວຈະມີສີຄືແຂ້ວແລະທຳມາຈາກເຊຣາມິກຫລືພາດສະຕິກ

ຂໍ້ດີຂອງການດັດແບສີຄືແຂ້ວ

ຂໍ້ປຽບທຽບການດັດແຂ້ວແບບໂລຫະແບບສີຄືແຂ້ວ : 

  • ເໝາະສຳຫລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການດັດແຂ້ວແຕ່ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຫັນເຄື່ອງມືດັດແຂ້ວຂະນະດຽວກັນກໍມອບຮອຍຍິ້ມທີ່ສວຍງາມ
  • ກົນໄກການທຳງານຄືກັບການດັດແຂ້ວແບບໂລຫະ ແລະເໝາະກັບກໍລະນີທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂປັນຫາແນວຂາກັນໄກຣ

ທີ່ໂຮງໝໍ BIDHເຄື່ອງມືອຸປະກອນັດແຂ້ວແບບສີຄືແຂ້ວເຮົາຈະໃຊ້ຂອງຍີຫໍ່ 3M ເພາະວ່າ :

  • ເພາະວ່າມີຂະໜາດນ້ອຍຈຶ່ງເພິ່ມຄວາມຮູ້ສຶກສະບາຍໃຫ້ຄົນໄຂ່ໂດຍບໍ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຊ່ງແຮງໃນການບົດຄ້ຽວ
  • ສາມາດຄາດການແລະປັບສະພາບໃຫ້ສອດຄ້ອງກັນ
  • ຊ່ວຍໃຫ້ການຍຶດເກາະຂອງເຄື່ອງມືວ່ອງໄວແລະມີປະສິດຕິພາບ
  • ວັສດຸດັດແຂ້ວແບບເຊຣາມິກໂປ່ງແສງທີ່ກົມກືນໄປກັບສີແຂ້ວ ບໍ່ປ່ຽນສີໃນລະຫວ່າງການດັດແຂ້ວ
  • ຜິວໜ້າວັສດຸດັດແຂ້ວມີຄວາມລຽບແລະມຸມໂຄ້ງມົນຫຼຸດການສຳຜັດແລະຮອຍຂີດຂ່ວນ

ຂະບວນການດັດແຂ້ວສີຄືແຂ້ວ

ທີ່ສູນທັນຕະກຳດັດແຂ້ວ BIDHການຮັກສາທາງທັນຕະກຳດັດແຂ້ວຂອງທ່ານເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເວົ້າລົມແລະໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບທາງເລືອກການຮັກສາທາງທັນຕະກຳດັດແຂ້ວສຳຫລັບກໍລະນີຂອງທ່ານ

ຂັ້ນຕອນທີ 1 : ການກວດວິນິໃສແລະວິເຄາະ

ເມື່ອຄົນໄຂ້ຕັດສິນໃຈເລືອກເຄື່ອງມືດັດແບບສີຄືແຂ້ວ ທັນຕະແພດຈະທຳການຖ່າຍເອກຊະເລການພິມປາກເພື່ອວາງແຜນການຮັກສາ

ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງຖອນແຂ້ວ  ຂູດຫິຮນປູນຫລືອຸດແຂ້ວຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນທີທຕິດເຄື່ອງມື

ขั้นตอนการจัดฟัน

Digitalized X-ray

Panoramic and Celphlometric Imaging

ຂັ້ນຕອນທີ 2 :ການຕິດເຄື່ອງມື

จัดฟันราคาเท่าไหร่

ທັນຕະແພດຈະທຳການຕິດເຄື່ອງມືດັດແຂ້ວແບບສີຄືແຂ້ວ ທີ່ໂຮງໝໍBIDHເຮົາຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືສີແຂ້ວຂອງບໍລິສັດ3Mຫລືການດັດແຂ້ວແບບໄຮ້ຢາງໂດຍບໍລິສັດ 3Mຫລືການດັດແຂ້ວແບບດາມ່ອນແບບໃສ ເຄື່ອງມືການດັດແຂ້ວທຸກຊະນິດຖຶກເລືອກຢູ່ເທິງພື້ນຖານຈາກເຄສກໍລະນີສຶກສາທີ່ສາປະສົບການຄວາມສຳເລັດ ການກວດສອບສິດທິບັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລະເປັນລະບົບທີ່ຈັດຕັ້ງຂື້ນທົ່ວໂລກຈາກບໍລິສັດຊັ້ນນຳທີ່ມີຊື່ສຽງ

ສຳຫລັບການດັດແຂ້ວ3M Clarityໃຫ້ໃສ່ເຄື່ອງໝາຍວົງເລັບຊັດເຈນດ້ວຍໄທເທນຽມarchwireຄືແຂ້ວທີ່ຍຶດຕິດກັນດ້ວຍຢາງໂອຣິງ ອາດຈະເລືອກວົງໂອຣິງເປັນສຽງກິ່ງທີ່ຊັດເຈນເພື່ອໃຫ້ເບິ່ງເຫັນໄດ້ນ້ອຍລົງສຳຫລັບວົງເລັບປີກກາself-ligatingວົງເລັບຈະຖຶກວາງເທິງແລະໄທເທນຽມ archwireນຳເຂົ້າມາໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໂອຮິງ

ຂັ້ນຕອນທີ 3  : ການປັບເຄື່ອງມືລາຍເດືອນ

ເພື່ອປັບຕຳແໜ່ງແຂ້ວໃຫ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ເໝາະສົມສຳຄັນຫລາຍທີ່ຄົນໄຂ້ຈະຕ້ອງມາພົບທັນຕະແພດເພື່ອປັບເຄື່ອງມືທຸກເດືອນເພື່ອປ່ຽນຢາງຮັດແຂ້ວຫລືການເຄື່ອນແຂ້ວແບບການດັດແຂ້ວບໍ່ມີຢາງໃຫ້ແໜ່ນຂື້ນ ການປ່ຽນເຄື່ອງມືຈະປ່ຽນ4-6ສັບດາ ຂື້ນຢູ່ກັບຊະນິດເຄື່ອງມືດັດແຂ້ວ

ທັນຕະແພດຂອງທ່ານກວດສອບຄວາມຄືນໜ້າແລະກວດສອບໃຫ້ໃຈວ່າມີການໃຊ້ກຳລັງທີ່ຖຶກຕ້ອງໃນທິດທາງທີ່ຖຶກຕ້ອງເພື່ອຜັົນລັບການດັດແຂ້ວທີ່ສຳເລັດ

สียางจัดฟันที่นิยม2019

ຂັ້ນຕອນທີ 4 ການຖອດເຄື່ອງມືດັດແຂ້ວແລະທຳເຄື່ອງມືຄົງສະພາບແຂ້ວ

รีเทนเนอร์แบบใส ดีไหม

ເມື່ອເສັດສິ້ນການດັດແຂ້ວແບບສີຄືແຂ້ວໃຫ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ເໝາະສົມ ທັນຕະແພດຈະທຳການເອກຊະເລຫລັງດັດແຂ້ວແລະຖອດເຄື່ອງມືດັດແຂ້ວ

ເຄື່ອງມືຄົງສະພາບແຂ້ວຈະຮັກສາຕຳແໜ່ງຂອງແຂ້ວທັນຕະແພດຈະທຳການພິມປາກເພື່ອທີ່ຈະເຄ່ອງມືຄົງສະພາບ ຄົນໄຂ້ຄວນໃສ່ເຄື່ຶອງມືຄົງສະພາບແຂ້ວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະສະໝ່ຳສະເໝີຕາມຄຳແນະນຳຂອງທັນຕະແພດ

ກັບໄປດ້ານເທິງ ປະເພດການດັດແຂ້ວແບບອື່ນໆ