ສັນຍາກຳຊ່ອງປາກ

ສັນຍາກຳຊ່ອງປາກເປັນວິທີການຮັກສາທາງທັນຕະກຳທີ່ກ່ຽວຂອງກັບການຜ່າຕັດ ຊຶ່ງທັນຕະແພດຈະທຳການກວດວິນິໃສແລະການວາງແຜນການຮັກສາກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການຮັກສາ

ໂດຍສັນຍາແພດຫລືທັນຕະແພດຜູ້ຊຽວຊານກ່ຽວກັບຊ່ອງປາກ ຈະຕ້ອງມີການເວົ້າລົມກ່ຍວກັບອາການ,ທາງເລືອກໃນການຮັກສາແລະປະໂຫຍດຫລືຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທີ່ຈະເກິດຂື້ນກັບຄົນໄຂ້ ກ່ອນທີ່ຈະທຳການຜ່າຕັດໃນຊ່ອງປາກ ການຖ່າຍພາບເອັກຊະເລລະບົບດິຈິຕອລ ແລະການສະແກນແບບສາມມິຕິຈະຖຶກສັນຍາແພດນຳມາໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍກວດວິນິໃສພາວະແຊກຊ້ອນທີ່ອາດຈະເກິດຂື້ນ

ທີ່ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳbidhເຮົາມີຂັ້ນຕອນພິເສດ ນັ້ນຄືການຂ່າເຊື້ອສຳຫລັບເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການຜ່າຕັດແລະກ່ອນການຜ່າຕັດໄດມີການທຳເຄື່ອງຫມາຍແລະກວດສອບຕຳແຫນ່ງທີ່ຈະຖຶກທຳການຜ່າຕັດທຸກຄັ້ງໂດຍວັສດຸ ອຸປະກອນຊຸດເຄື່ອງມືສຳຫລັບການຜ່າຕັດທັງຫົດຈະຖຶກທຳການຂ່າເຊື້ອແລະມີການກວດສອບທັງກ່ອນແລະຫລັງການຜ່າຕັດ ເພື່ອຄວາມປອດໄຟຂອງຜູ້ປ່ວຍ

 

ການດັດແຂ້ວຮ່ວມກັບການຜ່າຕັດຂາກັນໄກຣ ການພັກຟື້ນແລະການທຳຫັດຖະການ

ການຖອນແຂ້ວ

ການຖອນແຂ້ວ

ການອນແຂ້ວທຳໄດ້ເມື່ອການຄາດການອາການຂອງແຂ້ວໍ່ດີແລະບໍ່ສາມາດຮັກສາໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ການຖອນແຂ້ວເປັນຂະບວນການທີ່ງາຍແລະເສັດສິ້ນໃນຄັ້ງດຽວ ຫລງັຈາກຖອນແຂ້ວແລະເຫງືອກຈະໃຊ້ເວລາຍຽວຍາປະມານສອງເດືອນ ກ່ອນທີ່ຊ່ອງວ່າງຈະຫາຍໄປ ຈະຖຶກແທນທີ່ດ້ວຍສະພານແຂ້ວ,ຮາກແຂ້ວທຽມຫລືແຂ້ວປອກ ຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ຮັກສາແຂ້ວໂດຍທົດແທນແຂ້ວທີ່ສູນເສຍໄປເພື່ອປ້ອງກັນແຂ້ວທີ່ຢູ່ຕິດກັນຍັບເຂົ້າໄປໃນທີ່ວ່າງຫລືການສະຫລາຍຂອງກະດູກໃນລະຍະຍາວຊຶ່ງທຳໃຫ້ການຮັກສາຍາກຂື້ນແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫລາຍຂື້ນ

 

ผ่าตัดฟันคุด

ການຖອນແຂ້ວຈາກການຜ່ານຕັດ

ເມື່ອແຂ້ວຫລືສ່ວນຂອງແຂ້ວທີ່ຝັງເລິກຫລືແຂ້ວອຸດູ່ໃຕ້ເຫງືອກ ການຜ່າຕັດອາດຈຳເປັນໃນການຖອນແຂ້ວຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກການຖອນແຂ້ວແບບປົກກະຕິ ໂດຍການຜ່າມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫລາຍຂື້ນເນື່ອງ ຈະຕ້ອງທຳການຜ່າຕັດບໍລິເວນເຫງືອກແລະກະດູກຮອບໆແຂ້ວ ໂດຍແຂ້ວອາດຈະຕ້ ອງຖຶກຕັດກ່ອນຈຶ່ແຂ້ວກາມ

ຫາກແຂ້ວກາມຂື້ນຢ່າງຖຶກທີ່ ມັນກໍ່ຈະເປັນແຂ້ວທີ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ປົກກະຕິເຊັ່ນກັບແຂ້ວອື່ນໆ ແຕ່ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ແຂ້ວກາມເຫຼັມໃນສຸດມີອຸປະສັກໃນການຂື້ນ ອາດຈະເນື່ອງຈາກລັກຊະນະການງອກອອກມາຫລືເມື່ອໃດກໍ່ຕາມຈະຮຽກວ່າເປັນແຂ້ວຄຸດ

ຊຶ່ງທັນຕະແພດຈະທຳການເອັກຊະເລເບິ່ງລັກຊະນະແລະຕຳແຫນ່ງການວາງຕົວຂອງແຂ້ວແລະວິເຄາະເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິ ກ່ອນຈະທຳການຫາວິທີການແກ້ໄຂ ເນື່ອຈາກແຂ້ວຄຸດເປັນສາເຫດທີ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກິດການອັກເສບຂອງເຫງືອກ ການຕິດເຊື້ອ ໂລກເຫງືອກ ການເປັນຝີໃນຊ່ອງປາກຫລືສົ່ງຜົນໃຫ້ແຂ້ວເຫຼັມຂ້າງຄຽງສາມາດຜຸໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ເປັນຕົ້ນ ດັ່ງນັ້ນທັນຕະແພດໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະແກ້ໄຊປັນຫາໂດຍການຜ່າຕັດເພື່ອຖອນຄຸດອອກໄປ

 

ຮາກແຂ້ວທຽມ

รากฟันเทียม all on 4 ราคา

ເມື່ອສູນເສຍແຂ້ວໄປ ກາທຳຮາກແຂ້ວທຽມເປັນວິທີການແກ້ໄຂປັນຫາແບບລະຍະຍາວເພື່ອທົດແທນແຂ້ວທີ່ຫາຍໄປ ໂດຍການທຳງານຂອງຮາກແຂ້ວນັ້ນປຽບເຫມືອນມີຮາກແຂ້ວໃຫມ່

ໂດຍຂັນຕອນທຳອິດການທຳຮາກແຂ້ວທຽມຄືການຜ່າຕັດແລະວາງຕຳແຫນ່ງຂອງຮາກແຂ້ວທຽມລົງໄປຫລັງຈາກຝັງຮາກແຂ້ວທຍມແລ້ວ ປັກກະຕິຈະມີການຍິບຕິດບາດແຜບໍລິເວນເຫງືອກ ແລະໃຫ້ເຝົ້າຕິດຕາມອາການປະມານ7-10ວັນຫລັງຈາກຝັງຮາກແຂ້ວທຽມ ແລະຕໍ່ມາຈະທຳການກວດເບິ່ງການສະມານຂອງແຜແລະຕັດໄຫມ

 

ທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມ

ການຜ່າຕັດເພື່ອຈັດແຕ່ງຂາກັນໄກຣຮ່ວມກັບການດັດແຂ້ວ

ການຜ່າຕັດເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຜິດປົກກະຕິຂາກັນໄກຣເປັນການຜ່າຕັດເພື່ອປັບຕຳແຫນ່ງຂາກັນໄກຮລວມກັບການດັດແຂ້ວ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂແລະປັບປຸງໂຄງຫນ້າລວມເຖິງການແກ້ໄຂປັນຫາການສົບແຂ້ວມີຄວາມຖຶກຕ້ອງແລະເຫມາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ເກິດຄວາມສົມດຸນຂອງໃບຫນ້າແລະດ້ານບົດຄ້ຽວ  ໂດຍທັງຫນຶ່ງຫລືທັງສອງດ້ານຂອງຂາກັນໄກຮສາມາດປັບຕຳແຫນ່ງພ້ອມກັນເພື່ອຮັກສາຄວາມຜິດົກກະຕິຂອງຂາກັນໄກຮ

ໂດຍການຜ່າຕັດຂາກັນໄກຣຈະຕ້ອງມີການວາງແຜນຫລ່ວງຫນ້າແລະປະສານງານລະຫວ່າງສັນຍາແພດໃນຊ່ອງປາກແລະທັນຕະແພດດັດແຂ້ວ ໂດຍໂຮງຫມໍທັນຕະກຳBIDH ມີສະຖານທີ່ຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳຫລັບການຜ່າຕັດທາງດ້ານກະດູກແລະແຂ້ວທີ່ສາມາດດູແລຜູ້ປ່ວຍໃນແລະມີທາງເລືອກໃຫ້ສຳຫລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຜ່າຕັດແບບດົມຢາສະລົບ

 

ການດັດແຂ້ວຮ່ວມກັບການຜ່າຕັດຂາກັນໄກຣ
การผ่าตัดขากรรไกร
ກັບໄປດ້ານເທິງ