ແຂ້ວປອມແບບຖອດໄດ້ເທິງຮາກແຂ້ວທຽມ

ແຂ້ວປອມສາມາດທົດແທນແຂ້ວທີ່ສູນເສຍໄປທັງປາກໄດ້ ແຕ່ການມີແຂ້ວປອມ ທີ່ໃສ່ສະບາຍແລະຮັບກັບຂາກັນໄກຮໄດ້ດີນັ້ນອາດຈະທຳໄດ້ຍາກ ແຂ້ວປອມທີ່ບໍ່ເໝາະສົມອາດຈະທຳໃຫ້ເກິດປັນຫາຊຶ່ງລວມເຖິງ :

  • ການລະຄາຍເຄືອງຂອງເຫງືອກແລະຊ່ອງປາກ :  ຫາກແຂ້ວປອມໃສ່ບໍ່ພໍດີອາດຈະທຳໃຫ້ເກິດອາການເຈັບແລະອັກເສບໄດ້ ການຕິດເຊື້ອໃນຊ່ອງປາກແລະທຳໃຫ້ເກິດເຊື້ອລາເທິງແຂ້ວປອມ
  • ແຂ້ວປອມທີ່ບໍ່ກະຊັບຂະຍັດໄປມາ: ເນື້ອງຈາກເຫງືອກແລະກະດູກບໍ່ຖຶກກະຕຸ້ນດ້ວຍຮາກແຂ້ວກະດູກຂາກັນໄກຣອາດຈະເລີ່ມຫົດຕົວຈຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ທຳໃຫ້ແຂ້ປອມຫລວມ
  • ຫລວມ: ໂດຍປົກກະຕິຈະມີກາວຕິດແຂ້ວປອມຊ່ວຍຍືດໄວ້ແຕ່ກໍ່ເປັນວິທີຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ
  • ລະບົບການບົດຄ້ຽວທີ່ບໍ່ດີ: ການໃສ່ແຂ້ວປອມແບບຖອດໄດ້ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ການກັດ ຄ້ຽວອາຫານດີຂື້ນ
  • ການຂາດຄວາມໝັ່ນໃຈໃນການຍິ້ມແລະເວົ້າ: ເນື່ອງແຂ້ວປອມອາດຍັບໄປມາແລະການຍັບຕົບຂອງແຂ້ວປອມນີ້ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເວົ້າແລະການໃຊ້ຊີວີດປະຈຳວັນອີກດ້ວຍ

ແຂ້ວປອມແບບຖອດໄດ້ເທິງຮາກແຂ້ວທຽມ ການຮັກສານີ້ມີຊ່ວຍໃຫ້ແຂ້ວປອມມີທີ່ການຍືດ ບໍ່ຍັບໄປມາແລະທຳໃຫ້ແນ່ນຍິ່ງຂື້ນ

 

ฟันปลอมแบบถอดได้ ราคา

Implants with Bar

ฟันปลอม valplast ราคา

Implants with Locator

ຈຳນວນຂອງຮາກແຂ້ວທຽມທີ່ທັນຕະແພດແນະນຳໃຫ້ທ່ານນັ້ນຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຫາກເປັນກາມເທິງຫລືລຸ່ມແລະສະພາບກະດູກຂອງທ່ານ

ຂັ້ນຕອນການຮັກສາແຂ້ວປອມແບບຖອດໄດ້ເທິງຮາກແຂ້ວທຽມ

ຂັ້ນຕອນທີ 1 :ແຜນການຮັກສາ

ຫາກຜູ້ປ່ວຍມີແຂ້ວປອມທັງປາກແບບຖອດໄດ້ຢູ່ໂປຣດນຳມາດ້ວຍ ເນື່ອຈາກທັນຕະແພດຈະໃຊ້ເປັນອົງປະກອບໃນການວາງແຜນການຮັກສາແລະຫາຕົວເລືອກການຮັກສາອື່ນທີ່ເປັນໄປໄດ້ແກ່ຜູ້ປ່ວຍ

ຂັ້ນຕອນການກວດຄວາມສົມບູນຂອງສະພາບກະດູກເພື່ອທຳການວິນິໃສໂດຍລະອຽດຈະຕ້ອງມີການທຳCT scan 3ມິຕິແລະເອັກຊະເລແບບພາໂນຮາມິກ ແລະການສະແກນsurgical templateກໍ່ອາດຈະທຳໄດ້ເລີຍເຊັ່ນກັນ ຫາກຜູ້ປ່ວຍມີຄຳຖາມແລະຂໍ້ສົງໃສໃດໆກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ທັນຕະແພດຜູ້ກວດໄດ້ຮັບຊາບ

ฟันปลอม 2 ซี่ ราคา
ທັນຕະກຳດິຈິທັລ
ฟันปลอม ราคาซี่ละ
ການທຳຫັດຖະການ

ຂັ້ນຕອນທີ 2 : ການກວດສອບເບື້ອງຕົ້ນແລະການຮັກສາ

ຫາກຜູ້ປ່ວຍມີແຂ້ວປອມເດິມຢູ່ແລ້ວແຂ້ວປອມຊິ້ນນີ້ອາດຈະຖຶກນຳມາປັບໃຊ້ໃໝ່ອີກຄັ້ງເພື່ອໃຊ້ໃສ່ຫັລງຈາກການຜ່າຕັດຮາກແຂ້ວທຽມ ຫາກຜູ້ປ່ວຍມີແຂ້ວທີ່ຕ້ອງຖອນອອກແລະຈຳຈະຕ້ອງໃສ່ແຂ້ວປອມຫລັງການຜ່າຕັດໃສ່ຮາກຂແ້ວທຽມຂັ້ນຕອນຂອງການພິມປາກເພື່ອກຽມແຂ້ວປອມຕ້ອງທຳອັນດັບແລກກ່ອນການຖອນແຂ້ວ

ການຜ່າຕັດຮາກແຂ້ວທຍມໃນລະຍະທີ່ 1 ສຳຫລັບການໃສ່ແຂ້ວນັ້ນທຳພາຍໃຕ້ການສີດຢາຊາສະເພາະທີ່ ການທຳພາຍໃຕ້ຢາຊາສະເພາະທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສມາດຟື້ນຕົວໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວແລະຜູ້ປ່ວຍສາມາດກັບບບ້ານໄດ້ທັນທີຫລັງຈາກທຳຫດຖະການເສັດສິ້ນ

ຫາກຜູ້ປ່ວຍຕ້ອງການເລືອກວິທີການທຳຫັດຖະການແບບອື່ນໂດຍທີ່ບໍ່ໃຊ້ຢາຊາສະເພາະທີ່ ໂປຣດປຶກສາກັບທັນຕະແພດກ່ຽວກັບການເລືອກຕ່າງໆ

ຂັ້ນຕອນທີ 3 : ການຜ່າຕັດປູກຮາກແຂ້ວທຽມ

ຫລັງຈາກແຜນການຮັກສາໄດ້ຮັບການຍືນຍັນແລະກຽມຊ່ອງປາກພ້ອມແລ້ວ ທັນຕະແພດສະເພາະທາງນຮາກແຂ້ວທຽມກໍ່ຈະທຳການຜ່າຕັດປູກຮາກແຂ້ວທຽມ ໂດຍຫັດຖະການນີ້ຈະທຳພາຍໃຕ້ການສີດຢາຊາສະເພາະທີ່ການຜ່າຕັດປູກຮາກແຂ້ວທຽມໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະເວລາ ຢ ເຖິງ 3 ຊົ່ວໂມງຂື້ນຢູ່ກັບຈຳນວນຂອງຮາກໆຽມ

ທີມທັນຕະແພດສະເພາະທາງດ້ານຮາກທຽມສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຮົາທັນຕະແພດຜູ້ຊຽວຊານດ້ານທັນຕະກຳປະດິດທີ່ໄດ້ຮັບການຮອງຮັບຈາກຄະນະກຳຈາກປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ(American board)ທັນຕະແພດແຕ່ລະທ່ານມີຄວາມຊຍວຊານແລະມີປະສົບການຍາວນານກວ່າ10 ປີ

รากฟันเทียม 25000
ฟันปลอม รอรับได้เลย สุขุมวิท 2

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຂັ້ນຕອນທີ 2 ແຂ້ວປອມ

ຫລັງຈາກການປູກຮາກແຂ້ວທຍມໄປແລ້ວນັ້ນລໍແຜຫາຍປະມານ3ເຖິງ6ເດືອນ ຫລືຫລາຍກວ່າ ເມື່ອຄົບກຳໜົດທັນຕະແພດຈະທຳການເອັກຊະເລ ແບບພາໂນຣາມິກເພື່ອກວດສອບສະພາບຂອງມວນກະດູກອີກທີເພື່ອເບິ່ງວ່າກະດູດສານກັບຮາກທຽມດີແລ້ຫລືບໍ່

ຈຶ່ງຈະສົ່ງແບບພິມປາກໄປຍັງຫ້ອງປະຕິບັດການທາງທັນຕະກຳເພື່ອທຳແຂ້ວປອມຂື້ນມາ ທັນຕະແພດຈະທຳການໃສ່ແລະປັບແຂ້ວປອມກັບຕຳແໜ່ງຮາກທຽມ ຮາກທຽມນັ້ນມີໜ້າທີ່ເປັນເສົາຍືດແຂ້ວປອມໃຫ້ຢູ່ກັບທີ່ເພື່ອໍ່ໃຫ້ແຂ້ວປອມຍັບໄປມາໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ຊີວີດປະຈຳວັນ

ຫ້ອງປະຕິບັດການທັນຕະກຳ

ຕົວເລືອການຮັກສາແຂ້ວປອມແບບເຕັມປາກ

ທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມແບບເຕັມປາກ

รากฟัน เทียม all on 4
All-on-4

2 implants + 2 titled posterior implants + fixed hybrid dentures

รากฟันเทียม straumann ราคา
Full Bridges

6 to 10 implants + individual fixed bridges over implants posts

ฟันปลอมมีกี่แบบ
Implant Dentures

2 to 4 implants + bar/ bar/ locator + snapped on to full dentures

รากฟันเทียม zygoma
zygoma implants

2 implants + 2 long zygoma implants + + fxied hybrid dentures

ກັບໄປດ້ານເທິງ ກໍລະນີສູນເສຍແຂ້ວທັງປາກ