ຮາກແຂ້ວທຽມແບບAll-on-4

ຫາກຜູ້ມີປັນຫາເລື່ອງຂອງການບໍ່ມີແຂ້ວຫລືປະຈຸໃສ່ແຂ້ວປອມແລະມີການຍຸບຕົວຂອງກະດູກໃນຕຳແໜ່ງແຂ້ວຫລັງຢູ່ ວິທີການແກ້ໄຂປັນຫາດີທີ່ສຸດຄືການປູກຮາກແຂ້ວທຽມແບບAll-On-4

ດ້ວຍການປູກຮາກແຂ້ວທຽມແບບAll-on-4ນີ້ຜູ້ປ່ວຍຈະໄດ້ຮັບແຂ້ວປອມຕິດແນ່ນຊຶ່ງເປັນແຂ້ວປອມທີ່ໄວ້ໃສ່ຊົ່ວຄາວໃນລະຫວ່າງຊ່ວງເວລາລໍຖ້າບາດແຜຫາຍ ແນວຄິດນີ້ຈະຝັງຮາກແຂ້ວທຽມໃນຕຳແໜ່ງແຂ້ວໜ້າສອງຕົວແລະແຂ້ວຫັລງອີກສອງຕົວ ເພິ່ມໃຊ້ກະດູກສ່ວນໜ້າໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ແລະຕາມດ້ວຍການຍຶດແຂ້ວປອມຕິດແນ່ນຊະນິດhybrid ກັບຮາກແຂ້ວທຽມ

รากฟัน เทียม all on 4 ราคา

ຂາກັນໄກຣລຸ່ມ

รากฟันเทียม neobiotech

ຂາກັນໄກຣເທິງ

ແນວຄິດການຮັກສາແບບAll-on-4ສາມາດທຳໄດ້ທັງຂາກັນໄກຣເທິງແລະຂາກັນໄກຣລຸ່ມ ທັນຕະແພດສະເພາະທາງຮາກທຽມອາດຈະແນະນຳໃຫ້ປູກຮາກທຽມຫລາຍກວ່າ4ຕົວຂື້ນຢູ່ກັບສະພາບບຂອງກະດູກແລະຊ່ອງປາກຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ

ຂັ້ນຕອນການປູກຮາກແຂ້ວທຽມແບບ all-on-4

ຂັ້ນຕອນທີ 1 : ການວິນິໃສແລະວາງແຜນການຮັກສາ

ໃນລະຫວ່າງການເຂົ້າກວດທັນຕະແພດຜູ້ຊຽວຊານຈະປະເມິນສະພາບຊ່ອງປາກຂອງຜູ້ປ່ວຍວ່າເໝາະສົມສຳຫລັບການຮັກສານີ້ຫລືບໍ່ ໂດຍການກວດປະເມິນສະພາບກະດູກຂອງຜູ້ປ່ວຍລວມເຖິງການກວດວ່າມີການຕິດເຊື້ອໃນເຫງືອກແລະກະດູກຫລືບໍ່ ຫາກກວດພົບວ່າມີການຕິດເໍື້ອຈຳຕ້ອງທຳກາຮັກສາອການຕິດເຊື້ອນີ້ເປັນອັນດັບແລກແລະຫາກມີການສູນເສຍກະດູກຫລືມີກະດູກເຫລືອນ້ອຍສຸດ ອາດມີການຮັກສາອື່ນເພິ່ມເຕິມ ອື່ນເຊັ່ນການປູກຮາກທຽມແບບ zygoma

ຫລືການເສິມກະດູກເພິ່ມກໍ່ເປັນອີກທາງເລືອກເຊັ່ນກັນ

ການຖ່າຍພາບເອກຊະເລແບບພາໂນຮາມິກ ແລະເອກຊະເລ CT 3ມິຕິ ພາບລົງສີນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທັນຕະແພດສາມາດວາງແຜນການຮັກສາແລະວາງຕຳແໜ່ງຮາກທຽມໄວ້ກ່ອນວັນ

ຜ່າຕັດຫລື Digital surgical guides ກໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ງານເພື່ອຄວາມແມ່ນຍຳໃນການລົງຕຳແໜ່ງຮາກແຂ້ວທຽມຫາກຜູ້ປ່ວຍຕ້ອງການ

 

เทคโนโลยีทันตกรรม
ທັນຕະກຳດິຈິທັລ
โรงพยาบาลฟัน ราคา

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກາານກວດສອບເບື້ອງຕົ້ນແລະການຮັກສາ

ຫາກມີການຮັກສາອື່ນໆ ລວມດ້ວຍຕ້ອງທຳການຮັກສານັ້ນໆ ໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງຜ່າຕັດປູກຮາກທຽມແບບ All-on-4

ການຜ່າຕັດຮາກແຂ້ວທຽມສາມາດທຳໄດ້ພາຍໃຕ້ການຊັກຢາຊາສະເພາະທີ່ສຳຫລັບຜູ້ປ່ວຍນອກໃນຄລິນິກຫລືພາຍໃຕ້ດົມຢາສະລົບ ສຳຫລັບຜູ້ປ່ວຍໃນ ກະລຸນາປິກສາທັນຕະແພດສະເພາະທາກ່ອນເຂົ້າຮັບການຜ່າຕັດ ເພາະຫາກເລືອກການຜ່າຕັດຮາກແຂ້ວທຽມພາຍໃຕ້ການດົມຢາສະລົບຈະຕ້ອງມີີການກວດສຸຂະພາບເພິ່ມເຕິມແລະກຳໜົດເວລາກ່ອນການກຽມຕົວ

ການທຳຫັດຖະການ

ຂັ້ນຕອນທີ 3 : ການຜ່າຕັດປູກຮາກທຽມ

ການປູກຮາກທຽມທົ່ວໄປຈະໃຊ້ເວລາ1ເຖິງ3ຊົ່ວໂມງໂດຍທັນຕະແພດສັນຍາແພດທາງຊ່ອງປາກ ທີມຜູ້ຊຽວຊານດ້ານການປູກຮາກແຂ້ວທຽມຂອງ BIDHເປັນຜູ້ຊຽວຊານຊັ້ນແນວໜ້າຊຶ່ງແຕ່ລະຄົນມີປະສົບການແລະມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນຊຶ່ງຫລາຍຄົນຜ່ານການຮັບຮອງແລະໄດ້ American board

รากฟันเทียม all on 4 ราคา

ຂັ້ນຕອນທີ 4 : ການໃສ່ແຂ້ວປອມ Hybrid ແບບຕິດແນ່ນ

ຫລັງການຜ່າຕັດໃນວັນດຽວກັນຫລືວັນຖັດໄປທັນຕະແພດທຳການພິມປາກເພື່ອທຳແຂ້ວປອມHybridແບບຕິດແນ່ນ

ການຮັກສາແບບ All-on-4ໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອມາເພິ່ມໂອກາດໃນການໃຊ້ງານໄດ້ທັນທີທັນຕະແພດມັກຈະສາມາດໃສ່ແຂ້ວປອມຊົ່ວຄາວ ໄດ້ທັນທີຫລືຫລັງການຜ່າຕັດບໍ່ດົນ ຂື້ນຢູ່ກັບສະພາບກະດູກຈິງໃນວັນນັ້ນ

ທັນຕະແພດຈະທຳການແຈ້ງແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ້ຜູ້ປ່ວຍຫາກແຂ້ວປອມພ້ອມສຳຫລັບການທີ່ຈະຍືດຕິດກັບຮາກທຽມໃນວັນນັ້ນຫລືບໍ່

 

ຕົວເລືອກການຮັກສາຮາກແຂ້ວທຽມແບບເຕັມປາກ

ທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມແບບເຕັມປາກ

รากฟัน เทียม all on 4
All-on-4

2 implants + 2 titled posterior implants + fixed hybrid dentures

รากฟันเทียม straumann ราคา
Full Bridges

6 to 10 implants + individual fixed bridges over implants posts

ฟันปลอมมีกี่แบบ
Implant Dentures

2 to 4 implants + bar/ bar/ locator + snapped on to full dentures

รากฟันเทียม zygoma
zygoma implants

2 implants + 2 long zygoma implants + + fxied hybrid dentures

ກັບໄປດ້ານເທິງ ທັນຕະກຳຮາກທຽມ