ກໍລະນີສູນເສຍແຂ້ວທັງປາກ

ເປັນຫຍັງທ່ານຄວນໃສ່ແຂ້ວເມື່ອສູນເສຍແຂ້ວໄປ?

ກໍລະນີສູນເສຍແຂ້ວທັງປາກສົ່ງຜົນເສຍ ແຂ້ວຫລາຍຕົວຫາຍໄປອາດມີອິດທິພົນຕໍ່ສຸຂະພາບທົ່ວໄປຂອງທ່ານ , ລົກຊະນະແລະຄວາມນັບຖືຕົນເອງ ຜົນຂອງການສູນເສຍແຂ້ວລວມຜົນກະທົບຕໍ່ :

  • ກະດູກກາມແລະເຫງືອກ: ເມື່ອບໍ່ມີແຂ້ວເຫງືອກແລະກະດູກຈະບໍ່ມີການໃຊ້ງານເພື່ອກະຕຸ້ນທີ່ອາດຈະທຳໃຫ້ກະດູກຂາກັນໄກຣຫົດຕົວຕະຫຼອດເວລາ ແຂ້ວທີ່ຢູ່ຕິດກັນສາມາດຍຸບລົງໃນພື້ນທີ່ວ່າງ
  • ລົກຊະນະ: ກະດູກກາມຫຼຸດລົງສາມາດທຳໃຫ້ທ່ານເບິ່ງເກົ່າແລະແກ້ມສາມາດຫຼຸດລົງເນື່ງຈາກມີກະດູກບໍ່ພໍທີ່ຈະສະນັບໜຸ່ນແລະ stablize ຮິມຝີປາກແລະແກ້ມດ້ານໃນດ້ວຍຄວາມກ້າວຫນ້າໃນປະຈຸບັນຂອງທັນຕະກຳຂະນະນີ້ມີຫລາຍເທກນິກແລະລະບົບປະສາດທຽມທີ່ສາມາດນຳກັບຄວາມເຊື່ອໝັ່ນແລະການທຳງານໃຫ້ກັບທ່ານ

 

ການໃຊ້ຮາກແຂ້ວທຽມເທິງສັນເຫງືອກວ່າງມີທາງເລືອກດັ່ງນີ້

รากฟัน เทียม all on 4
All-on-4

2 implants + 2 titled posterior implants + fixed hybrid dentures

รากฟันเทียม straumann ราคา
Full Bridges

6 to 10 implants + individual fixed bridges over implants posts

ฟันปลอมมีกี่แบบ
Implant Dentures

2 to 4 implants + bar/ bar/ locator + snapped on to full dentures

รากฟันเทียม zygoma
zygoma implants

2 implants + 2 long zygoma implants + fixed hybrid dentures

ຮາກແຂ້ວທຽມ4ຕົວຮອງຮັບແຂ້ວປອມທັງປາກ

รากฟันเทียม all on 4 ราคา

All-on-4® (ໃຊ້ຮາກແຂ້ວທຽມ4ຕົວຮອງຮັບແຂ້ວປອມທັງປາກ)

ຄືການຮັກສາຮາກແຂ້ວທຽມໂດຍບໍລິສັດຮາກແແຂ້ວທຽມຂອງ Nobel Biocareໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍທີ່ໄດ້ຮັບການຝັງຮາກທຽມດ້ວຍເທກນິກAll-on-4®ສາມາດໄດ້ມີແຂ້ວໃຊ້ງານຢ່າງວ່ອງໄວທັນທີຫລັງທີ່ຈາກຝັງຮາກທຽມສຳເລັດ

ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການຮັກສາແບບ All-on-4®ຈະມີການຝັງຮາກທຽມ4ຕົວລົງໃນກະດູກຂາກັນໄກຣຊຶ່ງເປັນຮາກທຽມ2ເຫຼັມຈະມີຢູ່ຂ້າງໜ້າຕົງແລະມີການຝັງຮາກທຽໝລົງ2ຕົວແຂ້ວຫລັງທຳມຸມ45ອົງສາໃນພື້ນທີ່ All-on-4®ເປັນວິທີການແກ້ໄຂປັນຫາທີ່ມີປະສິດຕິພາບແລະປະຢັດຂ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳຫລັບການຮັັກສາອີກດ້ວຍ

 

ລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມ

ສະພານແຂ້ວເທິງຮາກທຽມທັງປາກ

ครอบฟันหน้า

ການມີສະພານແຂ້ວເທິງຮາກທຽມທັງປາກເປັນສິ່ງທີ່ຄ້ານຄືກັບການມີແຂ້ວເຫຼັມສະພານແຂ້ວໃໝ່ວາງຢູ່ເໜືອເສົາແຂ້ວແຕ່ລະເຫຼັມ ສະພານແຂ້ວເທິງຮາກແຂ້ວທຽມທັງປາກເປັນວິທີແກ້ປັນຫາລະຍະຍາວທີ່ດີທີ່ສຸດທັນຕະແພດຜູ້ຊຽວຊານດ້ານຮາກແຂ້ວທຽມຈະແທນທີ່ຮາກແຂ້ວທີ່ມີຢູ່ດ້ວຍການຝັງຮາກແຂ້ວທຽມໃໝ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ເໝືອນກັນກັບແຂ້ວທຳມະຊາດ

ສະພານແຂ້ວຕຶງຮາກແຂ້ວທຽມມີໄວ້ເພື່ອຮາກຖານທີ່ແຂ້ງແຮງແລະມີຄວາມສວຍງາມຕາມທຳມະຊາດ

 

ລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມ

ແຂ້ວປອມທັງປາກຢູ່ເທິງຮາກແຂ້ວທຽມ

ครอบฟันกราม

ແຂ້ວປອມທັງປາກຢູ່ເທິງຮາກແຂ້ວທຽມເປັນຕົວເລືອກທີ່ປະຢັດເມື່ອກັບຕົວເລືອກຮາກທຽມແບບອື່ນໆເພື່ອໃຊ້ງານແຂ້ວທຽມ2-4ເຫຼັມຊຶ່ງອາດຈະຖຶກວາງເປັນຈຸດຍຶດຂອງຕົວແຂ້ວປອມ ຊຶ່ງຈຸດຍຶດຈະມີຫລາຍຊະນິດບໍ່ວ່າຈະເປັນບາຫຼືໜ່ວຍບານເພື່ອຊ່ວຍຍຶດແຂ້ວປອມທັງປາກໃຫ້ແໜ່ນໄດ້ຕະຫຼອດວັນ

ແຂ້ວປອມທັງລັກຊະນະນີ້ທຳໃຫ້ເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະດູແລທຳຄວາມສະອາດແລະບຳລຸງຮັກສາ ຊຶ່ງແຕກກັບແຂ້ວປອມທັງປາກທົ່ວໄປນັ້ນມີຊໍ້ຈຳກັດທີ່ອາດຈະປອມແລະຫຼຸດງ່າຍລະຫວ່າງວັນແຂ້ວປອມທັງປາກກັບຮາກແຂ້ວທຽມທີ່ແຂ້ວປອມຈະບໍ່ລື່ນແລະໝັ່ນຄົງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີຄວາມໝັ່ນໃຈໃນການເວົ້າແລະຮອຍຍິ້ມ

 

ລາຍລະອຽມເພິ່ມເຕິມ

ການຝັງຮາກທຽມເຖິງກະດູກບໍລິເວນໂໝກແກ້ມ

ครอบฟันชั่วคราว

ແນວຄິດການຝັງຮາກທຽມເຖິງກະດູກບໍລິເວນໂໜກແກ້ວຊຶ່ງເປັນແນວຄິດດຽວກັບການຝັງຮາກແຂ້ວແບບ All-on-4ຊຶ່ງສາມາດຮອງຮັບການໃສ່ແຂ້ວປອມໄດ້ທັນທີໂດຍສະເພາະສຳຫລັບກະດູກຂາກັນໄກຣເທິງ

ໃນບາງກໍລະນີເທກນິກ All-on-4ບໍ່ສາມາດຕອບໂຈດຂອງຜູ້ປ່ວຍໄດ້ດ້ວຍຂໍ້ຈຳກັດບາງປະການລະບົບ Brånemark®ກ່າວຄືຮາກແຂ້ວທຽມເປັນເທກນິກວັດຕະກຳໃໝ່ທີ່ທັນຕະແພດສະເພາະທາງຮາກແຂ້ວທຽມຈະໃສ່ຮາກທຽມຍາວຝັງູ່ໃນພື້ນຂອງກະດູກໂໜກແກ້ມ(zygoma)ເພື່ອຈະໃຫ້ເກິດແຮງຍຶດສູງສຸດເພື່ອໃຫ້ແຂ້ວປອມສາມາດຢູ່ໃນປາກບໍ່ຫຼວມບໍ່ຫຼຸດໂດຍງ່າຍ

ປ້ອງກັນການສູນເສຍກະດູກຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ຈະການໃສ່ແຂ້ວເທິງຮາກແຂ້ວທຽມທີ່ຕິດຕັ້ງທັນທີຫລັງຈາກການຜ່າຕັດເທກນິກນີ້ຈະຊ່ວຍຫລີກລ້ຽງການທຳຫັດຖະການການຜ່າຕັດຫລາຍຕຳແໜ່ງ

 

ກັບໄປດ້ານເທິງ ໄປໜ້າທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມ