ທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມ

ເມື່ອມີການສູນເສຍແຂ້ວບໍ່ວ່າຈະເກິດຈາກການຖອນ,ແຕກຫັກຫລືເກິດຈາກອຸບັດຕິເຫດ ມັກຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການໃຊ້ໍິວິດປະຈຳວັນລວມເຖິງການຄ້ຽວອາຫານແລະຂາດຄວາມຫມັ່ນໃຈເມື່ອຍິ້ມພົບປະຜູ້ຕົນ ການທົດແທນແຂ້ວທີ່ສູນເສຍໄປນັ້ນອາດຈະທົດແທນດ້ວຍແຂ້ວປອມປະເພດຕ່າງໆ ທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມກໍ່ເປັນຫນຶ່ງໃນວິທີການຮັກສາທີ່ປະສິດຕິພາບແລະເປັນການແກ້ໄຂປັນຫາໃນລະຍະຍາວທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອແທນແຂ້ວທີ່ຫາຍໄປ

ຮາກແຂ້ວທຳຈາພັດສະດຸໄທເທນຽມຊຶ່ງເຂົ້າກັນກັບຊີວທະຍາຂອງຮ່າງກາຍມະນຸໄດ້ດີມີຄວາມແຂ່ງແຮງທົນທານ ມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ ສູນທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມຂອງເຮົາເປັນສູນທັນຕະກຳທີ່ສາມາດທຳການອອກແບບຕົວຢຶດຮາກທຽມ ເອງໄດ້ ເທກໂນໂລຍີການອອກແບບໂດຍລະບົບດິຈິຕັນແລະລະບົົບຄອມພິວເຕີໄດ້ຖຶກນຳເຂົ້າມາໃຊ້ໃນການທຳຄອບແຂ້ວເຊີໂຄເນຍບົນຮາກແຂ້ວທຽມປະເພດຄອບແຂ້ວວັສດຸເຊີໂຄເນຍນັ້ນໃຫ້ຄວາມສວຍງາມເບິ່ງເປັນທຳມະຊາດແລະໄຮ້ໂລຫະປະສົມ ສາມາດເລືອເສດສີໃຫ້ມີຄວາມໄກ້ຄຽງກັບສີຂອງແຂ້ວທຳມະຊາດບໍລິເວນຮອບໆໄດ້

ປະເພດຂອງການທົດແທນແຂ້ວສູນເສຍໄປ

ການສູນເສຍແຂ້ວ1ເຫຼັມ

ຮາກທຽມ, ຄອບແຂ້ວ

ການທົດແທນການສູນເສຍແຂ້ວກຫນຶ່ງຕຳແຫ່ງ

 1. ທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມແລະຄອບແຂ້ວທຽມ

ການສູນເສຍແຂ້ວຫລາຍເຫຼັມ

ຮາກແຂ້ວທຽມ, ສະພານແຂ້ວ

ການທົດແທນການສູນເສຍແຂ້ວຫລາຍຕຳແຫນ່ງ

 1. ທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມແລະສະພານແຂ້ວທຽມ
 2. ທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມລວມກັບສະພານແຂ້ວທຽມແລະຄອບແຂ້ວທຽມດ່ຽວ

ການສູນເສຍແຂ້ວທັງປາກ

ຮາກແຂ້ວທຽມ

ການທົດແທນການສູນເສຍແຂ້ວທັງຊ່ອງປາກ

 1. ສະພານແຂ້ວທີ່ຮອບຮັບດ້ວຍຮາກແຂ້ວທຽມ
 2. ແຂ້ວປອມທີ່ຮອງຮັບດ້ວຍຮາກແຂ້ວທຽມ
 3. ແຂ້ວປອມແບບຕິດແຫນ່ນພ້ອມຝັງຮາກແຂ້ວທຽມທັນທີ(ດ້ວຍ4ຮາກທຽມ)ແບບຕິດແຫນ່ນ ຫລືສະພານແຂ້ວປອມທັງຊ່ອງປາກແບບຕິດແຫນ່ນຮາກແຂ້ວທຽມ 
 4. ການຝັງຮາກແຂ້ວທຽມໄຊໂກມາ ຫລືຮາກແຂ້ວທຽມຂະຫນາດຍາວ

ທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມ

ຄວາມຊຽວຊານດ້ານທັນຕະກຳຮາກທຽມ

ຮາກທຽມແມ່ນຫຍັງ?

ຮາກແຂ້ວທຽມແມ່ນຫຍັງ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຮາກແຂ້ງທຽມຈະປະກອບດ້ວຍສ່ວນປະກອບ 3 ສ່ວນ

1

การฝังรากฟันเทียม

ຮາກແຂ້ວທຽມເປັນສ່ວນທີ່ຢູ່ໃນກະດູກ ໃຕ້ເຫງືອກ ທຳຫນ້າທີ່ແທນຮາກທຽມ ຮາກທຍມ ຜະລດຈາກສັສດຸໄທເທນຽມທີ່ເຂ້າກັບງານໄດ້ດີແລະສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຍາວນານ

2

รากฟันเทียม ราคาหลักพัน

ຕົວຢຶດຫລືabutmentໃຊ້ສຳຫລັບຢຶດຮາກແຂ້ວທຽມແລະຄອບບົນຮາກແຂ້ວທຽມເຂົ້າດ້ວຍກັນຊຶ່ງບໍໍ່ສາມາດມອງເຫັນด  abutment ຈາກພາຍນອກໄດ້จ

3

ทำรากฟันเทียม ไม่แพง

ຄອບແຂ້ວຮາກທຽມເປັນສ່ວນທີ່ຕົວແຂ້ວທີ່ມອງເຫັນ ສາມາດໃຊ້ບົດຄ້ຽວອາຫານແລະເສີມສ້າງບຸກຂະລິກພາບໃຫ້ມີຄວາມຫມັ່ນໃຈຫລາຍຍິ່ງຂື້ນ

 

ทํารากฟันเทียม 2562

ປະເພດຂອງຮາກແຂ້ວທຽມ

ການຝັງຮາກແຂ້ວທຍມສາມາດແຍກຕາມການສູນເສຍຂອງຜູ້ຮັບບໍລິການທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນສາມາດແບ່ງຕາມລັກຊະນະໄດ້ 3 ແບບຊຶ່ງການຝັງແຕ່ລະແບບນັ້ນຈະຂື້ນຢູ່ກັບວິນິດໃສຂອງທັນຕະແພດສະເພາະທາງ

รากฟันเทียมราคาถูก
ການຝັງຮາກແຂ້ວທຽມໃນກໍລະນີຖອນແຂ້ວນານແລ້ວ

ລໍຖ້າຫລັງຈາກແຂ້ວ + ຂັ້ນຕອນທຳອິດຝັງຮາກທຽມ + ຂັ້ນຕອນທີ2 ໃສ່ຄອບແຂ້ວ ສະພານແຂ້ວຫລືແຂ້ວປອມບົນຮາກທຽມ ທີ່ຝັງໄປຄັ້ງທຳອິດ

 

รากฟัน เทียม osstem ดี ไหม
ການຝັງຮາກແຂ້ວທັນທີຫລັງຈາກຖອນແຂ້ວ

ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລໍຖ້າເວລາຫລັງຖອນແຂ້ວ + ສາມາດຝັງຮາກທຽມໃນວັນດຽວທັນທີຫລັງຖອນແຂ້ວ

 

รากฟันเทียม 29000
ການຝັງຮາກແຂ້ວທຽມແລ້ວໃສ່ຄອບແຂ້ວທັນທີ

ຢົ່ນເວລາການຝັງຮາກທຽມແລະການໃສ່ຄອບແຂ້ວເຂົ້າດ້ວຍກັນ

 

ຂັ້ນຕອນທັນຕະກຳຮາກທຽມ

ຂະບວນການທຳຮາກທຍມນັ້ນມີ 2 ຂັ້ນຕອນ :

1,ຂັ້ນຕອນທຳອິດ : ການຜ່າຕັດຝັງຮາກທຽມ

2,ຂັັ້ນຕອນທີສອງ : ຄອບແຂ້ວ ສະພານແຂ້ວ ຫລື ແຂ້ວປອມບົນຮາກທຽມ

ລະຍະເວລາລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນທຳອິດແລະຂັ້ນຕອນທີສອງຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 2-6ເດືອນຫລືຫລາຍກວ່ານັ້ນ ການຢຶດຕິດຂອງຮາກທຽມກັບກະດູກ ຂື້ນຢູ່ກັບສະພາບກະດູກຂາກັນໄກຣ ແລະປະເພດຮາກທຽມທີ່ໃຊ້

รากฟัน เทียม osstem ดี ไหม

ຂັ້ນຄອນທີ1  : ການຝັງຮາກແຂ້ວທຽມ

รากฟันเทียม 29000

ຂັ້ນຕອນທີ2: ການໃສ່ຄອບແຂ້ວ

ລະບົບຍີ່ຫໍ້ຂອງການປູກຖ່າຍ

ໃນປະຈຸບັນມລະບົບແບຮນຮາກທຽມຫລາກຫລາຍທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນ ຊຶ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານລາຄາຫລືຄຸນສົມບັດໃນການເລືອກ ທັງນີ້ໃນການເລືອກໃຊ້ຂື້ນຢູ່ກັບຫລາຍປະການ ອາທິເຊັ່ນ:

 • ຄວາມຕ້ອງການຄົນໄຂ້
 • ຂື້ນຢູ່ກັບສະພາບກະດູກຂາກັນໄກຣ ຫລືປະເພດການຝັງຮາກທຽມ ຫລືປະສົບການທັນຕະແພດ

ສູນທັນຕະກຳຮາກທຽມ BIDH  ພິຈາລະນາເລືອກໃຊ້ລະບົບແບຣນຮາກທຽມດັ່ງນີ້

 • ອັດຕຣາສຳເລັດໃນການຝັງຮາກທຽມ ຈາກອະດີດແລະປະຈຸບັນາມລັກຖານທາງວິທະຍາສາດ
 • ການພັດຖະນາວິໃຈແລະຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງລະບົບແບຣນຮາກທຽມ
 • ໂຮງງງານຜະລິດດັ່ງນີ້ ບໍລິສັດຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມປອດໄຟ
 • ສິດທິບັດກາອອກໃບອະນຸຍາດທີ່ຖຶກຕ້ອງເຫມາະສົມແລະໄດ້ມາດຕະຖານຂອງການຝັງຮາກທຽມ
 • ຄວາມຫນ້າໄວເວາງໃຈຊື່ສຽງຂອງລະບົບແບຣນຮາກທຽມທີ່ມີການດູແລການຮັບປະກັນຫລັງການຝັງຮາກທຽມ

ເພື່ອຄວາມປອດໄຟສູງຂອງຄົນໄຂ້ ແລະອັດຕຣາຄວາມສຳເລັດສູງໃນການຝັງຮາກທຽມທີມທັນຕະແພດຂອງເຮົາ ຈະໃຊ້ຮາກທຽມທີ່ຜະລິດຈາກປະເທດສະວິດເຊີແລນ

 

รากฟันเทียม 1 ซี่ ราคา
ดูแลฟัน จัดฟัน
ກັບໄປດ້ານເທິງ