ຊູມໄວເທນນິ່ງ

Philips Zoom WhiteSpeedການຟອກສີແຂ້ວເປັນຫນຶ່ງໃນຕົວເລືອກທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງສຸດໃນໃນການຟອກສີແຂ້ວທີ່ສຳນັກງານສະຫະລັດອາເມຣິກາແລະໃນປະເທດໄທການຟອກແຂ້ວຂາວແບບຊູມໃຊ້ໄຟLEDສີຟ້າ່ຊັ້ນສູງເພື່ອເລັ່ງເຈນຟອກສີແຂ້ວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນລັບມີປະສິດຕິພາບແລະວ່ອງໃວພາຍໃນຄັ້ງດຽວທີ່ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳປະເທດໄທ

ການສຶກສາໃນການສຶກຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ Philips zoom ໄດ້

. ພິສູດແລ້ວຈາກໂຮງຫມໍວ່າສາມາດທຳໃຫ້ແຂ້ວຂາວຂື້ນໄດ້ເຖິ8ເສດສີໃນເວລາ45ນາທີ

. ສະແດງຜົນລັບທີ່ດີຂື້ນ 55ຫ%ພ້ອມເຈນທີ່ເປິດໃຊ້ງານແສງ 25%ທຽບກັບເຈນ40ຂອງຄູ່ແຂ່ງ

ຢ່າງໃດກໍຕາມຜົນລັລຂອງການຟອກສີແຂ້ວສຳຫລັບແຕ່ລະຄົນນັ້ນແຕກຕ່າງກັນແລະທ່ານຄວນປຶກສາທັນຕະແພດທີ່ກ່ຽວຂໍ້ເພື່ອຫາວິທີການຟອກແຂ້ວຂາວທີ່ດີທີ່ສຸດ

ນອກເຫນືອຈາກການຟອກສີແຂ້ວດ້ວຍຕົວເອງທີ່ບ້ານແລ້ວຍັງມີຕົວເລືອກອື່ນໆ ສຳຫລັບການຟອກສີແຂ້ວ:

ປະເພດຂອງການຟອກສີແຂ້ວ ການຟອກແຂ້ວຂາວທີ່ບ້ານ

ທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມງາມ

ສູນຟອກສີແຂ້ວ

ຂ້ນຕອນການຟອກສີແຂ້ວ ZOOM

ໃນການຟອກສີແຂ້ວຂັ້ນຕອນຢ່າງວ່ອງໃວປອດໄຟ ຂັ້ນຕອນການດຳເນິນການຂັ້ນພື້ນຖານສຳຫລັບການຟອກສີແຂ້ວ

 1. ການກວດໂດຍທັນຕະແພດໃຫ້ຄວາມແນ່ໃຈວ່າເຫມາະສົມກັບຄົນໄຂ້ກ່ອນທຳການຮັກສາ
 2. ການປຽບທຽບເສດສີແຂ້ວກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຮັກສາ
 3. ທຳການປ້ອງກັຍເຫງືອກເພື່ອຫລີກລ້ຽງການເກິດລະຄາຍເຄືອງ
 4. ໃຊ້ເຈນຟອກສີແຂ້ວບົນໃບຫນ້າຂອງແຂ້ວ
 5. ໃຊ້ງານແສງເລເຊີຊ່ວຍເຫລັ່ງການຟອກສີຂອງເສດສີ
 6. ລົບເຈນຟອກສີແຂ້ວແລະທຳຄວາມສະອາດແຂ້ວ
 7. ຫລັງການຮັກສາປຽບທຽບເສດສີເພື່ອເບິ່ງຄວາມສະວ່າງຂອງເສດສີທີ່ເພິິ່ມຂື້ນ
ระดับสีของฟัน
ถาดฟอกสีฟัน
เจลฟอกฟันขาว
เจลฟอกฟันขาว รีวิว

ການດູແລຫລັງຈາກການຟອກສີແຂ້ວ

ທັນຕະແພດຈະໃຫ້ຄຳແນນຳໃນການດູແລແຂ້ວຂາວຂອງທ່ານເພື່ອຄວາມໃນລະຍະຍາວ

 • ຫລີກລ້ຽງເຄື່ອງດືມທີ່ມີສີແລະມີອາຫານທີ່ມີສີ
 • ຫລີກລ້ຽງການສູບຢາຢ່າງຫນ່ອຍ2ຊົ່ວໂມງ
 • ທຳຄວາມສະອາດແລະຖຸແຂ້ວເທົ່າປະຈຳວັນຕາມປົກກະຕິ

ເວີຊັ້ນຂອງ Philips Zoom Whitening

ມີການຟອກແຂ້ວຂາວແບບຊູມຫລາຍຄັ້ງໃນຊ່ວຍ10ປີທີ່ຜ່ານມາ ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳBIDHມີການຟອກສີແຂ້ວ ໂດຍໃຊ້ລະບົບຊູມລ່າສຸດແລະໃຊ້ຊຸດຟອກແຂ້ວຂາວແບບຊູມຕໍ່ຜູ້ປ່ວຍແຕ່ລະລາຍ

 • WhiteSpeed
 • Zoom2
 • Advance Plus
 • Zoom Advance

ຊູມໄວເທນນິ່ງພ້ອມກັບຊຸດຂັ້ນຕອນທີ່ຈະລະບຸປະເພດລະບົບຊູມທີ່ມາທຳງານພ້ອມຊຸດກວດສອບວ່າທັນຕະແພດຂອງທ່ານໃຊ້ຊຸດຊູມໃຫມ່ໂດຍສະເພາະສຳຫລັບທ່ານນັ້ນ ລະວັງຄລິນິກທັນຕະກຳທີ່ຫຼຸດລາຄາການທຳຊູມ ແຕ່ຫຼຸດຄວາມປອດໄຟລົງດ້ວຍການແບ່ງຊຸດອຸປະກອນລະຫວ່າງຜູ້ປ່ວຍ

ກັບໄປດ້ານເທິງ ກັບໄປຫນ້າການຟອກສີແຂ້ວ