ການຟອກສີແຂ້ວທີ່ບ້ານ

ຊຸດຟອກສີແຂ້ວທີ່ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳຂອງເຮົາຈະເປັນຖາດທີ່ໄວ້ໃສ່ເຈນຟອກສີແຂ້ວ ການຟອກແຂ້ວຂາວທີ່ບ້ານສາມາດທຳໄດ້ຕາມຄວາມສະວກຂ ອງຜູ້ປ່ວຍ ແລະເປັນສ່ວນຕົວຂອງບ້ານຜູ້ປ່ວຍ

ທີ່ຄລິນິກທັນຕະກຳBIDHການຟອກສີແຂ້ວລະບົບການຟອກສີແຂ້ວແບບນຳກັບບ້ານຖຶກເລືອກໃຊ້ໂດຍຜູ້ຊຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ ຊຸດຟອກແຂ້ວຂາວນຳກັບບ້ານຂອງເຮົາປະກອບດ້ວຍ:

 • ມີ PF (ໂພແທດເຊືອມໃນແຕຣດແລະຟູອໍໄຣ)
 • ເຈນຟອກສີແຂ້ວສູດເພື່ອປ້ອງກັນການຂາດນ້ຳແລະການກຳເລິບຂອງສີ
 • ມີຄວາມເຂັ່ມຂົ່ນຕ່າງໆສຳຫລັບຄວາມຍຶດຫຍຸ່ນໃນການຮັກສາ ທັນຕະແພດຂອງຜູ້ປ່ວຍຈະກຳຫນົດຄວາມເຂັ່ມຂົ່ນທີ່ແນະນຳໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍ
 • ຖາດທີ່ກຳຫນົດເອງແລະເຈນຟອກສີແຂ້ວອາດຈະສວມໃສພຽງ15ນາທີຕໍ່ວັນຫຼືຂ້າມຄືນ

ນອກຈາກການຟອກສີແຂ້ວດ້ວຍຕົວເອງທີ່ບ້ານແລ້ວຍັງມີຕົວເລືອກອື່ນໆ ສຳຫລັບການຟອກສີແຂ້ວ:

ປະເພດຂອງການຟອກສີແຂ້ວ ການຟອກສີແຂ້ວໃນຄລິນິກ

ທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມງາມ

ສູນຟອກສີແຂ້ວ

ຄຳແນະນຳການຟອກສີແຂ້ວຂາວທີ່ບ້ສານ

ฟอกฟันขาวที่บ้าน

ວາງເທິງໄວເທນນິ່ງເຈນ

วิธีฟอกฟันขาว

ສວມຖາດ

ยาสีฟันฟันขาว

ລົບການເຂົ້າເຖິງເຈນ

รีเทนเนอร์แบบใส ดีไหม

ເຮັດຄວາມສະອາດຖາດ

ຂົ້ນຕອນທີ 1: ຢອດເຈນນຟອກສີແຂ້ວລົງໃນຖາດ

ໂດຍປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງດ້ານໜ້າຂອງຖາດຈາກກາມເຖິງກາມ ຂຳນວນປະມານ1/2ເຖິງ1/3ຂອງຫລອດຢາຟອກສີີແຂ້ວຕໍ່ຖາດ

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກຽມຖາດຟອກສີແຂ້ວ

ໃສ່ຖາດໃນປາກຂອງທ່ານແລະແຕະເບົາໆ ເພື່ອແນ່ໃຈວ່າຖາດພໍດີກັບດ້ານຂ້າງເົຂ້າກັບແຂ້ວຂອງທ່ານ ສວມໃສ່ຖາດດ້ວຍເຈນຟອກສີແຂ້ວຕາມຄຳແນະນຳທີ່ກຳໜົດໂດຍ ທັນຕະແພດຂອງທ່ານທີ່ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຄວາມເຂັ່ມຂົ່ນຕາມທີ່ກຳໜົດ ໂດຍທົ່ວໄປຍິ່ງຄວາມເຂັ່ມຂົ່ນຂອງເຈນຫຼຸດລົງເວລາໃນການສວມໃສ່ນານຂື້ນ ຄວາມເຂັ່ມຂົ່ນຂອງເຈນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 10%ເຖິງ35%ດ້າລຸ່ມນີ້ເປັນຄຳແນະນຳທົ່ວໄປສຳຫລັບຊຸດຟອກສີແຂ້ວທີ່ບ້ານທີ່ເລືອກໄວ້ທີ່ຄລິນິກທັນຕະກຳຂອງເຮົາໂປຣດປະຕິບັດຕາມລະຍະເວລາທີ່ແນະນຳໃຫ້ທັນຕະແພດສວມໃສ່ຕາມຄຳແນະນຳ

 • 10%: 8-10 ຊົ່ວໂມງຫລືຂ້າມຄືນ
 • 15%: 4-6 ຊົ່ວໂມງ
 • 20%: 2–4 ຊົ່ວໂມງ
 • 35%: 30 ນາທີ

ຫາກທ່ານໃຊ້ລະບົບອື່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຊື້ທີ່ຄລິນິກທັນຕະກຳຂອງເຮົາ ໂປຣດຊາບວ່າການຟອກສີແຂ້ວແບບທີ່ບ້ານຄວນປຶກສາທັນຕະແພດຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການສວມໃສ່ທີ່ປອດໄຟຕາມລະບົບຟອກສີແຂ້ວທີ່ບ້ານຂອງທ່ານ ເກັບເຈນໄວເທນນິ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່ໃນທີ່ເຢັນສຳຫລັບຄັ້ງຕໍ່ໄປ

ຂັ້ນທີ3: ນຳຖາດອອກມາຈາກໃນຊ່ອງປາກແລະຖູແຂ້ວ

ນຳຖາດຂອງທ່ານອອກມາແລ້ວໃຊ້ແປງຖູແຂ້ວນຸ່ມໆ ໃນການທຳຄວາມສະອາດເຈນສ່ວນເກິນອອກມາຈາກແຂ້ວຂອງທ່ານບ້ວນປາກສອງຄັ້ງແລະບໍ່ຄວນກືນເຈນທີ່ລ້າງອອກ

ຂັ້ນທີ 4:​ ທຳຄວາມສະອາດຖາດ

ທຳຄວາມສະອາດດ້ຍແປງຖູແຂ້ວແລະນ້ຳເຢັນຈາດນັ້ນ ຈາກນັ້ນທ່າສາມາດຈັດເກັບຖາດຂອງທ່ານແລະທຳຊ້ຳ ການຟອກສີແຂ້ວຂອງທ່ານໃນວັນຖັດໄປຈົນກວ່າຈະບໍ່ມີການປັບປຸງເສດສີເພິ່ມເຕິມ ຫາກທ່ານມີອາການສຽວຕະຫລອດເວລາຢຸດການຟອກສີແຂ້ວທີ່ບ້ານແລະຕິດຕໍ່ໂຮງໝໍທັນຕະກຳ BIDH

ການປະຕິບັດຫລັງຈາກໃຊ້ອຸປະກອນຟອກສີແຂ້ວທີ່ບ້ານ

ຄຳແນະນຳການດູແລຫລັງການຟອກສີແຂ້ວລະຫວ່າງແລະຫລັງການຟອກສີແຂ້ວທີ່ບ້ານໄດ້ແກ່:

 • ຫລີກລ້ຽງເຄື່ອງດືມແລະອາຫານທີ່ຍ້ອມສີເຊັ່ນກາເຟ,ຊາ,ວາຍແດງ
 • ຫລີກລ້ຽງການສູບຢາໃນຊ່ວງເວລາການໃຊ້ຊຸດສີແຂ້ວທີ່ບ້ານ
 • ທຳຄວາມສະອາດແລະຖູແຂ້ວຕາມປົກກະຕິທຸກວັນແລະຫລັງຈາກການຟອກສີແຂ້ວແຕ່ລະຄັ້ງ
ກັບໄປດ້ານເທິງ ປະເພດຂອງການຟອກສີແຂ້ວ