ທັນຕະກຳວີເນຍ

ວີເນຍພໍເລນ ເປັນແຜ່ນເໍຣາມິກທີ່ທຳຈາກພໍເລນວາງຢູ່ພື້ນຜິວດ້ານຫນ້າຂອງແຂ້ວ ວີເນຍມັກຈະທຳໃນກໍລະນີການປ່ຽນແປງຮອຍຍຶິ້ມໂດຍມີການປ່ຽນສີ ຮູບຮ່າງ ຂະຫນາດຂອງແຂ້ວຫລືຄວາມຜິດປົກກະຕິໃດໆ ຂອງແຂ້ວ ວີເນຍຈະມີລັກຊະນະຄືແຂ້ວທຳມະຊາດ

ປະໂຫຍດຂອງວີເນຍ

.ເບິ່ງເປັນທຳມະຊາດ

.ສາມາດເລືອກເສດສີເພື່ອປົກປິດແລະປ່ຽນສີຂອງແຂ້ວ ທຳໃຫ້ແຂ້ວທີ່ມີສີຄ້ຳເບິ່ງຂາວຂື້ນ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກການຟອກສີແຂ້ວທີ່ບໍ່ມີໃຫ້ເສດສີຂາວເທົ່າທີ່ຄົນໄຂ້ພໍໃຈແຕ່ວີເນຍຈະມີຂາວສວຍງາມເຂົ້າກັບສ່ວນຂອງເຫງືອກໄດ້ດີ

ວີເນຍພໍເລນມີຄວາມທົນທານ ແລະທຳຄວາມສະອາດໄດ້ງ່າຍແລະບໍ່ມີຕິດສີ

ຮູຍຊົງຂອງວີເນຍ ຈະມີຄວາມກ້ວາງນ້ອຍວ່າຄອບແຂ້ວຈຶ່ງທຳໃຫ້ເກິດຄວາມສວຍງາມທີ່ມາບູລະນະທັນຕະກຳໄດ້ອີກຮູບແບບຫນຶ່ງ

ປະເພດຂອງການແກ້ໄຂປັນຫາແຂ້ວໂດຍວີເນຍ

 • ແຂ້ວສຶກບິ່ນຫລືຫັກທີ່ດ້ານຫນ້າ
 • ແຂ້ວຫນ້າທີ່ມີການອຸດແຂ້ວປ່ຽນສີຂະຫນາດໃຫຍ່ລວມເຖິງສີແຂ້ສວຈາກtetracycline ທີ່ເປັນຈຸສີແຂ້ວ
 • ປັບປຸງຄວາມສວຍງາມຂອງແຂ້ວທີ່ບໍ່ສະຫມ່ຳສະເຫມີຫລືແນວທີ່ບໍ່ຕົງ
 • ການປັບປຸງຫລືແຕ່ງເຕິມຊ່ອງວ່າງນ້ອຍໆລະຫວ່າງແຂ້ວ
 • ສາມາດປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງ ຂະຫນາດຂອງແຂ້ວບໍ່ສະຫມ່ຳສະເຫມີ

ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳ BIDH

ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມງາມBIDHໃຊ້ລະບົບດິຈິທັລ ແລະມີຫ້ອວທັນຕະກຳພາຍໃນອາຄານເພື່ອການຮັກສາດ້ວຍວີເນຍເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດລະຍະເວລາໃນການຮັກສາເຄືອບຜິວຫນ້າແຂ້ວດ້ວຍເຊຣາມິກຂອງທ່ານແລະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງປ່ຽນແປງຮອຍຍິ້ມໂດຍສະເພາະແບບການຮັກສາວີເນຍໄດ້ຢ່າງສະດວກ

ຫ້ອງປະຕິບັດການທັຕະກຳ

ທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມງາມ

ຄວາມຊຽວຊານດ້ານທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມງາມ

ການອອກແບບຮອຍຍິ້ມດິຈິຕອລ(DSD)

 

Digital Smile Design (DSD)ເປັນແນວຄິດການຮັກສາແນວທາງຄວາມງາມໂດຍການວາງແຜນແລະອອກແບບຮອຍຍິ້ມຂອງທ່ານດ້ວຍການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດຕາມສັດສ່ວນທາງທັນຕະກຳແລະໃບຫນ້າຂອງຜູ້ປ່ວຍລວມເຖິງູວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ

ລະົບບDSDໃຊການວາງແຜນການຮັກສາດ້ວຍລະບົບດິຈິຕອລເປັນວີດີໂອພາບຖ່າຍແລະການຈຳອງພາບລະຫວ່າງຮິມຝີປາກເຫງືອກແລະແຂ້ວ ເພື່ອໃຊ້ງານຮ່ວມກັນແລະສ້າງຮອຍຍິ້ມທີ່ທ່ານຕ້ອງການແນວຄິດຂອງDSDຊ່ວຍໃຫ້ເບິ່ງເຫັນການວິນິດໃສດີຂື້ນແລະເພິ່ມຄວາມສາມາດໃນການຄາດການແລະປັບປຸງຮອຍຍິ້ມຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍຂື້ນ

ຜູ້ຊຽວຊານດ້ານທັນຕະກຳDSDຂອງເຮົາຈະໄດ້ທຳງານໃກ້ຊິດກັບທ່ານດ້ວຍວິສທັດທາງຄວາມງາມເພື່ອສ້າງຮອຍຍິ້ມທີ່ທ່າຕ້ອງການBIDH ເປັນໃນໂຮງຫມໍທັນຕະກຳບໍ່ພຽງທໍ່ໃດແຫ່ງໃນປະເທດໄທທີ່ມີລະບົບDigital Smile Studioຊຶ່ງປະກອບດ້ສຍຜູ້ຊຽວຊານ DSD ຊັ້ນນຳ

ການອອກແບບຮອຍຍິ້ມດິຈິຕອລ(DSD) ທັນຕະແພດຜູ້ຊຽວຊານ ທັນຕະກຳດິຈິທັລ
Digital Smile Design

ປະເພດຂອງວີເນຍ

ທັນຕະກຳມີ2ປະເພດໂດຍທົ່ວໄປ

 • Porcelain Veneers (Indirect Veneers) : ທຳຈາກແຜ່ນພໍເລນ
 • Composite Veneers (Direct Veneers) : ທຳຈາກຄອມໂພສິດເຣຊິນ

ເຄືອບແຂ້ວໂດຍພໍເລນຈະມີການທຳທີ່ຫ້ອງປະຕິບັດການທັນຕະກຳ ຊຶ່ງທົນທານ ວີເນຍຄອມໂພສິດອາດຈະທຳໂດຍທັນຕະແພດໃນວັນດຽວຫລືສົ່ງໄປຍ້າຍຫ້ອງປະຕີິບັດການທັນຕະກຳ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຄອມໂພສິດຈະທຳໃນຮູບແບບຊົ່ຄາວເນື່ອງວັສດຸສາມາດແຕກໄດ້ງ່າຍກວ່າເຊຣາມິກ ຄອມໂພສິດສາມາດປ່ຽນແປງສີເຫລືອງເມື່ອເວລາຜ່ານໄປອາດຈະຕ້ອງດູແລຮັກສາຢ່າງສະຫມ່ຳສະເຫມີ

ວີເນຍພໍເລນທີ່ທຳຫລາຍທີ່ສຸດຄື:

 • IPS Empress eMax veneers :ວີເນຍພໍເລນທີ່ໄດ້ຄວາມນິຍົມທົ່ວໂລກ 
 • Super-thin veneers : ວີບໍ່ຕ້ອງຕຽມການເນຍແບບພິເສດຂັ້ນຕ່ຳສຸດຫລືແບບ
วีเนียร์ ผ่อนจ่าย

ຂັ້ນຕອນການທຳວີເນຍ

วีเนียร์ ดารา

Wax up of Veneers

วีเนียร์แตก

Tooth Prep & Labwork

วีเนียร์ ราคาถูก

Bond Veneers on Teeth

1.ແຜນການຮັກສາແລະການວິນິດໃສ 

ການວິນິດໃສແລະແຜນການຮັກສາກ່ຽວຂ້ອງກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານມີຜົນລັບທີ່ຄາດການໄວ້ທັນຕະແພດກວດແຂ້ວຂອງທ່ານເພື່ອກວດສອບວ່າວີເນຍພໍເລນເຫມາະສຳຫລັບທ່ານຫລືບໍ່

x-layແລະການພິມແບບຈຳລອງແຂ້ວ ອາດເກິດຂື້ນເພື່ອນຳໄປໃຊ້ການອອກແບບວີເນຍຂອງທ່ານຫາກທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈໃນຮູບຮ່າງແລະຂະຫນາດຂອງວີເນຍຂອງທ່ານແບບຈຳລອງແຂ້ວເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເປັນການຮັບຊາບຜົນຫລົງການຮັກສາ ທັນຕະແພດອາດແນະນຳໃຫ້ມີການອອກແບບຈຳລອງແຂ້ວຂື້ນເພື່ອຢັນຢັນແຜນການຮັກສາຂອງທ່ານກ່ອນເລີ່ມການຮັກສາດ້ວຍວີເນຍ

2. ການກຽມແຂ້ວສຳຫລັບວີເນຍ

ເມື່ອມີການອອກແບບລັງຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບວີເນຍພໍເລນ ທັນຕະແພດຈະເລີ່່ມການຮັກາດ້ວຍການກຽມແຂ້ວສຳຫລັບວີເນຍແບບການເຄືອບແຂ້ວບາງໆ ຊຶ່ງປົກກະຕິແລ້ວຈະນ້ອຍກວ່າ0,5ມມ.ຂອງຜິວແຂ້ວຈະຖຶກອອກແບບຈາກຜິວແຂ້ວ

ແບບຈຳລອງແຂ້ວທີ່ກຽມໄວ້ຂອງທ່ານນັ້ນຈະຖຶກສົ່ງໄປຍັງຫ້ອງປະຕິບັດການທັນຕະກຳທີ່ສ້າງແລະປະດິດວີເນຍຂອງທ່ານBIDH ມີຫ້ອງປະຕິບັດການທັນຕະກຳສຳຫລັບການບູລະນະເຊຣາມິກຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດສົ່ງວີເນຍກັບໄດ້ໄວຂື້ນແລະກຳເວລາການຮັກສາສັ້ນລົງ

ວີເນຍທັນຕະກຳຊົ່ວຄາວຫຼືຄອມໂພສິດເຄືອບໄວ້ເຫນືອແຂ້ວທີ່ກໍໄວ້ໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າຊິ້ນງານວີເນຍຈາກຫ້ອງປະຕິບັດການ

 

3.ການຢຶດຕິດຂອງວີເນຍ

ເມື່ອທີ່ຫ້ອງປະຕິການສົ່ງມອບມາຍັງທັນຕະແພດຂອງທ່ານຈະຖຶກໃຫ້ມີຢຶດຕິດເພື່ອວີເນຍຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ເຄືອບພໍເລນຈະຖຶກຢຶດຕິດກັບແຂ້ວທ່ານຢ່າງຖາວອນທັນຕະແພດຂອງທ່ານຈະວາງລົງບົນແຂ້ວຂອງທ່ານຊົ່ວຄາວເພື່ອກສດສອບກັບທ່ານໃນເສດສີຮູບຮ່າງແລະຄວາມພໍດີວີເນຍພໍເລນອາດຈະຖຶກປັບເພື່ອຄວາມສວຍງາມຂອງຮອຍຍິ້ມ ເພື່ອໃຫ້ສະເປກທີ່ເຫມາະສົມ

ເມື່ອຖຶກຍຶດຕິດຢ່າງຖາວອນແລ້ວແຂ້ວຂອງທ່ານຈະບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ງ່າຍ ຄວນຈະເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈໃນຂັ້ນຕອນນີ້ເພື່ອຈະໄດ້ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆ ທີ່ທ່ານອາດຈະມາພົບທັນຕະແພດດ້ານຄວາມງາມຂອງທ່ານກ່ອນອີກ ໃນການຕິດວີເນຍພໍເລນແຂ້ຂອງທ່ານຈະຖຶກທຳຄວາມສະອາດຂັດ ແລະໃຊ້ຊິເມນພິເສດແລະວາງບົນແຂ້ວຂອງທ່ານ

ໂດຍການສາຍແສງພິເສດເພື່ອຮັກສາວີເນຍໃຫ້ເຂົ້າທີ່ ຊິເມນສ່ວນເກິນຈະຖຶກລົບອອກແລະຂັດເງົາກວດສອບການກັດຂອງທ່ານແລະທຳການປັບແຕ່ງຂັ້ນຕອນໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍມີຄວາມຈຳເປັນ

 

ຄຳແນະນຳຫລັງການຮັກສາວີເນຍ

ທັນຕະກຳວີເນຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການດູແລເປັນພິເສດແຕ່ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫລັກສຸຂະອານາໄມປາກທີ່ດີຕໍ່ໄປ

 • ຖຸແຂ້ວແລະໃຊ້ຂັດແຂ້ວຕາມປົກກະຕິ
 • ທານອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ
 • ຫລີກລ້ຽງການກັດອາຫານທີ່ມີປະລິມານຫລາຍເຊັ່ນດຽວກັບແຂ້ວທຳມະຊາດຂອງທ່ານ
ກັບຄືນໄປດ້ານເທິງ ທັນຕະກຳຕົກແຕ່ງເພື່ອຄວາມງາມ