ທັນຕະກຳຕົກແຕ່ງເພື່ອຄວາມງາມ

 

ທັນຕະກຳຕົກແຕ່ງເພື່ອຄວາມງາມປະກອບດ້ວຍການຮັກສາທາງທັນຕະກຳປະເພດຕ່າງໆທີ່ຊ່ວຍຟື້ນຟູຊ່ອມແຊມແລະຕົກແຕ່ງຮອຍຍິ້ມຂອງຜູ້ປ່ວຍ ທັນຕະກຳຕົກແຕ່ງເພື່ອຄວາມງາມນັ້ນມີວິທີການຮັກສາງ່າຍແລະວ່ອງໃວເຊັ່ນການຟອກສີແຂ້ວໃນຄລິນິກແລະຊຸດຟອກສີແຂ້ວທີ່ບ້ານໃຫ້ການຮັກສາທີ່ຄອບຄຖມຫລາຍຍິ່ງຂື້ນ ເຊັ່ນການບູລະນະຕົກຕແຕ່ງແຂ້ວທັງປາກດ້ສຍຄອບແຂ້ວຫລືວີເນຍ

ປະເພດຂອງການຮັກສາທາງທັນຕະກຳຕົກແຕ່ງເພື່ອຄວາມງາມ

ການຟອກສີແຂ້ວ

Brighten and whiten teeth that is non-invasive, safe and quick

ທັນຕະກຳວີເນຍ

Thin porcelain laminates commonly used in smile makeover over front teeth

ຄອບແຂ້ວແລະສະພານ

Ceramic crowns restore damaged teeth and covers irregularities and chipped teeth

ອິນເລແລະອອນເລ

Restore large tooth cavities with porcelain or glass ionomers on teeth

ການອຸດແຂ້ວແບບໂພສິດ

Replace dark amalgam fillings with composite fillings

ການປິດຊ່ອງວ່າງແຂ້ວ

Use of composite resin to restore chipped teeth, close small gaps and as direct veneers laminates

ທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມງາມ

ຄວາມຊຽວຊານທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມງາມ

ການຟອກສີແຂ້ວ

ການຟອກສີແຂ້ວໃຫ້ຂາວສະວ່າງຂື້ນແລະການປ່ຽນສີແຂ້ວຫລືຄາບ ທັນຕະແພດຈະທຳການປະເມິນກ່ອນກວດເບິ່ງວ່າການຟອກສີແຂ້ວນັ້ນເຫມາະສົມກບທ່ານຫລືບໍ່

ການເລືອກວິທີຟອກສີແຂ້ວ ຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ

1.ການຟອກສີແຂ້ວໃນຄລິນິກ : ທຳໂດຍທັນຕະແພດທີ່ຄລິນິກທັນຕະກຳ

2.ການຟອກສີແຂ້ວທີ່ບ້ານ : ທຳໂດຍການນຳຊຸດຟອກສີແຂ້ວກັບໄປທຳທີ່ບ້ານພາຍໃຕ້ຄຳແນະນຳຂອງທັນຕະແພດ

 

ຂັ້ນຕອນການຟອກສີແຂ້ວໃນຄລິນິກ ຂັ້ນຕອນຟອກແຂ້ວແບບທຳເອງທີ່ບ້ານ
ฟอกสีฟัน โรงพยาบาล ราคา

ວີເນຍພໍເລນ

วีเนียร์ ผ่อนจ่าย
Digital Smile Design

ວີເນຍພໍເລນເປັນລາມິເນດແບບບາງໆ ທີ່ທຳຈາກພໍເລນວາງບົນພື້ນຜິວດ້ານຫນ້າຂອງແຂ້ວວິເນຍມັກຈະທຳໃນກໍລະນີການປ່ຽນຮອຍຍິ້ມ ລວມປ່ຽນສີຮູບຮ່າງຂະຫນາດຂອງແຂ້ວຫລືຄອບຂຸມເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິ

ທຳໃຫ້ເບິ່ງເປັນທຳມະຊາດແລະດ້ວຍຄຸນສົມບັດຂອງວັສດຸໃນປະຈຸບັນໃຫ້ຄວາມສວຍງາມຍາວນານວີເນຍແບບພໍເລນທີ່ທຳກັນທົ່ວໄປສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ແກ່

 

  • IPS Empress eMax
  • Super-thin veneers
ອ່ານລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມ

ການອອກແບບຮອຍຍິ້ມດິຈິຕອລ (DSD)

BIDH ັນຕະກຳນຳສະເຫນີ Digital Smile Design (DSD)ສຳຫລັບການປ່ຽນແປງຮອຍຍິ້ມດ້ວຍວີເນຍພໍເລນ ຊອບແວການວາງແຜນດິຈິຕັລທີ່ມີລະບົບການນຳທາງຄອມພິວເຕີໂດຍ DSD ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊຽວຊານດ້ານທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມມີກາອອກແບບແລະວາງແຜນວີເນຍຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມແລະໃບຫນ້າແລະຮອຍຍິ້ມຂອງທ່ານຈາກວີເນຍຈະຖຶກປັບແຕ່ງແບບດິຈິຕັລແລະປະດິດດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍຳຕາມຜົນລັບທີ່ຄາດໄວ້ຫລັງການຮັກສາໂດຍหลังการรักษาโดย DSD

BIDHເປັນນຶ່ງໃນໂຮງຫມໍທັນຕະກຳບໍ່ກີແຫ່ງໃນປະເທດໄທທີ່ີມີ

Digital Smile Studio ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ຊຽວຊານ DSD ຊັ້ນນຳ

ອ່ານລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມ

ຄອບແຂ້ວແລະສະພານແຂ້ວ

ຄອບແຂ້ວ

ຄອບແຂ້ວເປັນຊິ້ນສ່ວນພໍເລນທີ່ໃຊ້ໃນການຫໍ່ຫຸ້ມແຂ້ວທີ່ເສຍຫາຍຫລືບິ່ຍນຢ່າງຮຸນແຮງ ຄອບແຂ້ວມັກທຳເພື່ອສ້າງແຂ້ວທີ່ຫັກຫລືຜຸກັບຄືນສູ່ສະພາບເດິມ ຄອບແຂ້ວທີ່ເສີມຄວາມແຂ່ງແຮງຂອງແຂ້ວຫລັງການຮັກສາຄອງຮາກແຂ້ວທີ່ເສັດສິ້ນເພື່ອປ້ອງກັນການແຕກໃນລະຍະຍາວ

 

ອ່ານລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມ

ສະພານແຂ້ວ

ສະພານແຂ້ວທົ່ວໄປປະກອບດ້ວຍຄອບແຂ້ວຢ່າງນ້ອຍ 3 ເຫຼັມຂື້ນໄປເພື່ອທດແທນຊ່ອງວ່າງທີ່ຂາດຫາຍລະຫວ່າງແຂ້ວ

ປະເພດວັສດຸຄອບແຂ້ວແລະສະພານແຂ້ວລວມເຖິງ:

 

  1. ຄອບແຂ້ວ proused-fused-to-alloy (ຄອບແຂ້ວ PFM)
  2. ຄອບແຂ້ວເຊຣາມິກທັງຫມົດ

ເຊຣມິກມີຄວາມແຂ່ງແກ່ງແລະຍີ່ຫໍ່ຕ່າງກັນແບຣນທົ່ວໄປຂອງຄອບແຂ້ວແລະສະພານແຂ້ວ:

  • IPS Empress eMax
  • zirconia crowns (Cercon Smart Ceramics, 3M Lava, Procera)
ອ່ານລາຍລອຽດເພິ່ມເຕິມ

BIDH ມີຫ້ອງປະຕິບັດການທັນຕະກຳດິຈິຕອລໃນສະຖານທີ່ສຳຫລັບງານຄອບແຂ້ວເຊຣາມິກທັງຫມົດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການກຳຫນົດເວລາການຮັກສາສັ້ນລົງແລະເລືອກຊະນິດໄດ້

ครอบฟันทั้งปาก
รีวิว สะพานฟัน

ອິນເລແລະອອນເລ

ราคาอุดฟันซี่ละเท่าไหร่

 

ອິນເລຈະທຳເປັນຊິ້ນສ່ວນທີ່ໃຊ້ເຕິມຊ່ອງວ່າງຫລັງຈາກຖອນແຂ້ວຜຸຫລືສ່ວນທີ່ສຳລຸດອອກໄປວັສດຸນີ້ຈະທຳຫນ້າທີ່ຄ້າຍກັບການອຸດແຂ້ວ ແຕ່ທຳຂຈາກພໍເລນ ໂລຫະພະສົມຫລືທອງເມື່ອທຽບກັບອະມັນລະກຳຫລືເຣຊິນຄອມໂພສິດທີ່ໃຊ້ສຳຫລັບອຸດແຂ້ວ ໂດຍປົກກະຕິຈະທຳສະເພາະການຊ້ອນທັບແລະການໍ້ອນທັບເພື່ອໃຫ້ແຂ້ວທີ່ມີແຂ້ວຜຸຊະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປສຳຫລັບການອຸດແຂ້ວຕາມມາດຕະຖານທາງທັນຕະກຳ

ວັສດຸທີ່ໃຊ້ກັນຫລຍທີ່ສຸດສຳຫລັບອິນທີ່ໃຊ້ໃນປະຂຸບັນຄືພໍເລນທີ່ໃຫ້ຄວາມແຂ່ງແຮງແລະຄວາມຍຶດຍຸ່ນທີ່ດີອິນເລພໍເລແລະອອນເລຈະທຳໃຫ້ໄດ້ແບບສີຂອງແຂ້ວທຳມະຊາດຢ່າງທີ່ພວກເຂົາເລືອກແບບທີ່ສວຍງາມ

ການອຸດແຂ້ວແບບຄອມໂພສິດ

อุดฟัน ราคา คลินิก

ການອຸດແຂ້ວດ້ວຍສີແຂ້ວຫລືທີ່ຮຽກວ່າການອຸດແຂ້ວສີຂາວນັ້ນໃຊ້ຄອມໂພສິດເຣຊິນໃນການອຸດແຂ້ວ ການອຸດແຂ້ວສີເງິນອມັນລະກຳຈະບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຖຶກແທນທີ່ດ້ວຍການອຸດແຂ້ວແບບຄອມໂພສິດເພື່ອຄວາມສວຍງາມແລະຄວາມປອດໄຟທີ່ດີຂື້ນ

ອາດຈະມີການໃຊ້ໂປຣໂຕຄອລເພິ່ມເຕິມສຳຫລັບບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ການອຸດສີເງິນອະມັນລະກຳເພື່ອຄວາມປອດໄຟຕາມແນວທາງ IAOMTທີ່ໂຮງຫມໍ BIDH ມີການກຳຈັດອະມັນລະກຳຢ່າງປອດໄຟລວມເຖິງການໃຊ້ແຜ່ນຢາງ Rubberdam ແລະອອກແບບຊິເຈນດ້ວຍ

 

ການປິດແລະເຕິມເຕັມຂອງແຂ້ວ

ການປົກປິດແລະເຕິທເຕັມຜິວຫນ້າຂອງແຂ້ວທາງງທັນຕະກຳ ໂດຍການໃຊ້ຄອມໂພສິດຫລືຊີເມນສີເຫມືອນແລະການສາຍແສງທີ່ບໍລິເວນແຂ້ວບິ່ນຫລືປິດຊ່ອງວ່າງນ້ອຍທ ລະຫວ່າງແຂ້ວວ່າງບົນພື້ນຜິແຂ້ວເປັນວີເນຍຄອມໂພສິດເພື່ອປົກປິດແຂ້ວຜິດປົກກະຕິ

  • ແຂ້ວບິ່ນ
  • ການປິດຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງແຂ້ວ
  • ຄອມໂພສິດວີເນຍ
คอมโพสิต วีเนียร์ ราคา
ກັບໄປດ້ານເທິງ