ຄ່າບໍລິການທັນຕະກຳຕ່າງໆ ໂຮງຫມໍແຂ້ວສຸຂຸມວິດ 2

ລາຄາມາດຕະຖານທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແອບແຝງ

ໂດຍລາຄາ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆໂຮງຫມໍທັນຕະກຳກຸງເທບ BIDHສຸຂຸມວິດ ຊອຍ2 ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງມາດຕະຖານແລະໂປ່ງໃສບໍ່ມີພານສີມູນລະຄ່າເພິ່ມຫລືຄ່າທຳນຽມບັດເຄດິດ

ການກວດສອບແຜນການຮັກສາແລະໃຫ້ຄຳປຶກສາຟຣີ ບໍ່ລວມຄ່າເອກຊະເລ ຢາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂ່າເຊື້ອຕາມມາດຕະຖານ JCIຊຶ່ງມີຂ່າໃຊ້ຈ່າຍແຍກຕ່າງຫາກ

ເພື່ອຮັກສາລະດັບການຂ່າເຊື້ອຕາມມາດຖານ JCI ຊຶ່ງລວມເຖິງລະດັບຂອງການກວດສອບການຂ່າເຊ ື້ອແລະພາຍາບານໃນຂັ້ນຕອນລົງທະບຽນເພື່ອຄວາມປອດໄຟຂອງຜູ້ປ່ວຍ ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳຂອງເຮົາມີຄ່າການຂ່າເຊື້ອແລະການພະຍາບານ100-200ບາດຕໍ່ຄັ້ງ

 

ແພັກເກັດພິເສດທີ່ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳກຸງເທບ ອິນເຕີເນຊັ່ນນອລ(BIDH)

ຄ່າບໍລິການທັນຕະກຳທີ່BIDH

Veneers Prices

                      ການຮັກສາ

ຕໍ່
ຄ່າຮັກສາ (THB)
ຄ່າຮັກສາ (USD)
No. of Visits
Duration (Days)

Teeth Whitening

ຟອກສີແຂ້ວດ້ວຍ Zoom!™

ຄົນ

8,900
(Promotion)

278

1

1

Crowns

Porcelain fused to standard alloy

ເຫຼັມ

10,000

312

2 – 3

3 – 7

Porcelain fused to palladium

ເຫຼັມ

15,000

469

2 – 3

3 – 7

ຄອບແຂ້ວເຊຣາມິກກັບໂລຫະຜະສົມທອງ>50%

ເຫຼັມ

19,000 – 21,000

594-656

2 – 3

3 – 7

ຄອບແຂ້ວເຊຣາມິກທັ້ງຊິ້ນ IPS e.Max

  ເຫຼັມ

19,000

594

2 – 3

3 -7

ຄອບແຂ້ວເຊຣາມິກທັ້ງຊິ້ນ-3M Lava

ເຫຼັມ

19,000

594

2 – 3

3 – 7

ຄອບແຂ້ວເຊຣາມິກທັ້ງຊິ້ນ Zirconia

ເຫຼັມ

19,000

594

Veneers

ເຄືອບຜິວແຂ້ວດ້ວຍວັສດຸສີຄືແຂ້ວ (ເຣຊິນ)

ເຫຼັມ

6,000-7,000

188-219

1 – 2

1 – 5

Hybrid Veneers – NEW

ເຫຼັມ

9,000
(Promotion)

281

1 – 2

1 – 5

ເຄືອບແຂ້ວສີຄືແຂ້ວດ້ວຍວັສດຸເຊຣາມິກPorcelain Veneer : IPS eMax

ເຫຼັມ

16,000 – 18,000
(Promotion)

500 – 563

2 – 3

3 – 7

Super-thin Veneer

ເຫຼັມ

20,000

625

2 – 3

3 – 7

Orthodonti Braces Prices
ການຮັກສາ
ຕໍ່
ຄ່າຮັກສາ (THB)
ຄ່າຮັກສາ (USD)

ດັດແຂ້ວແບບໂລຫະ

70,000 – 80,000

2,187-2,500

ການດັດແຂ້ວແບບດັດເຊຣາມິກສີຄືແຂ້ວ

80,000 – 90,000

2,500- 2,812

ການດັດແຂ້ວເຄື່ອງSelf-Ligating Braces – Damon /3M Gemini

85,000-95,000
(Promotion)

2,656-2,968

Fixed Braces – Self-ligating Clear Braces (3M Clarity)

90,000-100,000

2,813-3,125

ການດັດແຂ້ວແບບໃສບໍ່ເຫັນເຄື່ອງມືInvisalign Go

64,000
(Promotion)

2,000

ການດັດແຂ້ວແບບໃສບໍ່ເຫັນເຄື່ອງມືInvisalign express ( 7 trays)

85,000
(Promotion)

2,656

ການດັດແຂ້ວແບບໃສບໍ່ເຫັນເຄື່ອງມືInvisalign Lite( 14 trays)

140,000
(Promotion)

4,375

ການດັດແຊ້ວແບບບໍ່ເຫັນເຄື່ອງມື Invisalign (Moderrate)(<26 trays)

145,000
(Promotion)

4,531

ການດັດແຂ້ວແບບໃສບໍ່ເຫັນເຄື່ອງມືInvisalign (Comprehensive) (>26 trays)

165,000
(Promotion)

4,583

retainer

4,000

125

Vivera

30,000

938

Scan 3 Shape

Free Promotion
( สำหรับการจัดฟันแบบใส Invisalign *เฉพาะ Moderrate และ Comprehensive)

Free Promotion
( สำหรับการจัดฟันแบบใส Invisalign *เฉพาะ Moderrate และ Comprehensive)

Dental Implants Prices
ການຮັກສາ
ຕໍ່
ຄ່າຮັກສາ (THB)
ຄ່າຮັກສາ(USD)
No. of Visit(s)

ຄ່າປູກຮາກແຂ້ວທຽມໄທເທນຽມ(ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນີ້ລວມຮາກທຽມແລະຄອບແຂ້ວເທິງຮາກແຂ້ວທຽມແລ້ວ)

Digital Surgical Guide

คน

10,000

ຮາກແຂ້ວໄທເທນຽມTitanium- Standard Surface

P-I Brånemark

ຮາກທຽມ

49,000
(Promotion)

1,531

2-4

ປູກຮາກແຂ້ວທຽມໄທເທນຽມSIC

ຮາກທຽມ

55,000
(Promotion)

1,719

2-4

ປູກຮາກແຂ້ວທຽມໄທເທນຽມNobel Biocare Replace

ຮາກທຽມ

75,000
(Promotion)

2,344

2-4

ປູກຮາກແຂ້ວທຽມໄທເທນຽມStraumann SLA

ຮາກທຽມ

75,000
(Promotion)

2,344

2-4

ຮາກແຂ້ວທຽມໄທເທນຽມ Titanium – Active Surface  

ປູກຮາກແຂ້ວທຽມໄທເທນຽມNobel Biocare NobelActive

ຮາກທຽມ

85,000
(Promotion)

2,833

2-4

ຮາກແຂ້ວທຽມໄທເທນຽມTitanium Roxolid Implants (Advance titanium & Zirconia ceramic implant system)

ປູກຮາກແຂ້ວທຽມໄທເທນຽມStraumann Roxolid SLA

ຮາກທຽມ

85,000

2,833

2-4

CT scan

Area

50%
(Promotion)

50%
(Promotion)

ສິດທິພິເສດສຳຫລັບຜູ້ໃຊ້ບັດร

โปรทำฟัน กสิกร
ส่วนลดรากเทียม citibank
สิทธิทำฟัน กรุงไทย
บัตร Muang Thai Friends Club

ລາຄາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງທັນຕະກຳຂ້າງຕົ້ນມີຜົນເຖິງວັນທີ 31st December 2021 ແລະອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ

ກອບເວລາຂອງການຢູ່ເພື່ອການຮັກສາ

ລະຍະເວລາໃນການເຂົ້າຮັບການຮັກສາທາງທັນຕະກຳແລະການພັກຟື້ນແບບເຕັມວັນນັ້ນແຕກຕ່າງກັນໄປແຕ່ລະກໍລະນີ ເວລາທີ່ຕ້ອງຢູ່ ທີ່ແນະນຳເພິ່ມເຕິມ ອາດເຈະເພິ່ມຂື້ນຕາມຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງເຄດ 

ສຳຫລັບການຊີແຈງຫລືໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຈະເປັນລາຍບຸກຄົນໃນແບບແຜນການຮັກສາຂອງຄົນໄຂ້

 

ສອບຖາມລະຍະເວລາການຮັກສາ ການຮັບການຮັກສາທາງທັນຕະກຳ