ສູນທັນຕະກຳດິຈິທັລທີ່ໂຮງຫມໍກຸງເທບ

ສູນທັນຕະກຳດິຈິທັລ ໂຮງຫມໍສຸຂຸມວິດຊອຍ 2

ທີ່່ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳຂອງເຮົາ ເຮົາໃຊ້ແນວຄິດການຮັກສາທັນຕະກຳດ້ວຍດິຈິທັນຊຶ່ງເປັນຍຸກການຮັກສາແຫ່ງອານາຄົດເປັນຫົວໃຈຂອງການດຳເນິນມນແຕ່ລະແຜນການຄວາມຊຽວຊານທາງທັນຕະກຳຂອງເຮົາ

 

ເທກໂນໂລຍີດິຈິຕອລແລະຫ້ອງປະຕິບັດການສູນທັນຕະກຳດິຈິຕອລ

ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳBIDHຂອງເຮົາໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືເທກໂນໂລຍີດິຈິຕອລໃຫມ່ລ່າສຸດແລະຫ້ອງປະຕິບັດການສູນທັນຕະກຳດິຈິທັລເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍໄດ້ຮັບປະໂຫຍດທີ່ສູງສຸດ

 • ຄວາມປອດໄຟຂອງຜູ້ປ່ວຍເພິ່ມຂື້ນ
 • ລຸດລະຍະເວລາໃນການຮັກສາ
 • ເພິ່ມລະດັບການວິນິດໃສແມ່ນຍຳຫລາຍຂື້ນ
 • ລຸດຄວາມສ່ຽງແລະອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ປ່ວຍ
 • ການແກ້ໄຂຫລືປັບແຕ່ງຊິ້ນງານໄດ້ວ່ອງໃວແລະແມ່ນຍຳ

ໃນເກືອບທຸກສາຂາທັນຕະກຳຂອງວັນນີ້ເທກໂນໂລຍີດິຈິຕອລທຳໃຫ້ເກິດການພັດທະນາແລະຊ່ວຍໃຫ້ທັນຕະແພດຂອງເຮົາສາມດຮັກສາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບຫລາຍຂື້ນ ຜູ້ປ່ວຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄຟເພິ່ມດ້ວຍ ແລະລັງເອກແບບດິຈິທັລເນື່ອງຈາກທັນຕະແພດສາມາດສັງເກດແລະເຫັນຄວາມຜິດປົກກະຕິອາດຈະເກິດຂື້ນໄດ້ດີກວ່າເດິມ ສາມາດວາງແຜນແລະຈຳລອງຜົນການຮັກສາກ່ອນແລະຫລັງການຮັກສາດ້ວຍການວາງແຜນຫລ່ວງຫນ້າລະບົບຊອບແວຄອມພິວເຕີທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ສຸດ

ການນຈັດການຄລີນິກລະບົບRomexis® 

ເຮົາເພິ່ມປະສິດຕິພາບຂອງສູນທັນຕະກຳອີກລະດັບ ດ້ວຍລະບົບການຈັດການຂອງRomexis® ທີ່ຈະຄອຍດູແລເລື່ອງການຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອວ່າເປັນໄປຢ່າງເຫມາະສົມ
ມີການເກັບສະຖິຕິແລະວັດລະດັບການສຳຜັດລັງສີຂອງຜູ້ມາຮັບບໍລິການ ແລະສ່ວນທັນຕະກຳນີ້ໄດ້ຮັບການດູແລແລະແກ້ໄຂປັນຫາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕະຫລອດເວລາຢູນິກທັນຕະກຳໄດ້ຮັບການຕິດຕາມດູແລຢ່າງເຫມາະສົມຕາມມາດຕະຖານເພື່ອການຮັກສາເປັນຢ່າງລາບລື້ນ
ດ້ວຍລະບົບນີ້ ຂະທຳໃຫ້ເພິ່ມປະສິດຕິພາບໃນການທຳງານແລະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບໃຫ້ດີຍິ່ງຂື້ນ
Digitalization within Sterilization Concepts
ເທກໂນໂລຍີດິຈິຕອລຍັງຖຶກນຳໄປໃຊ້ໃນຂະບວນການປາສະຈາກເຊື້ອເຮົາເພື່ອຄວາມປອດໄຟຂອງຜູ້ປ່ວຍເປັນຫົວໃຈຂອງເຮົາ

 

3D dental imaging units
ກັບໄປດ້ານເທິງ

ກ່ຽວກັບເຮົາ

ແທກໂນໂລຍີທາງທັນຕະກຳ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ບົນພື້ນທີ່5,933 ຕາລາງແມັດ
ອາຄານ7ຊັ້ນ
33 ຫ້ອງທັນຕະກຳ
2 ຫ້ອງທັນຕະກຳແບບVIP
1 ຫ້ອງສຸກເສິນ
1 ຫ້ອງຜ່າຕັດ
2 ຕຽງພັກຟື້ນແລະສັງເກດxາຄານຫລັງຜ່າຕັດ(PACU)
4 ຫ້ອງຜູ້ປ່ວຍໃນ
1 ຫ້ອງປຶກສາແຜນການຮັກສາ
4 ຫ້ອງລັງສີວຶນິດໃສ2ມິຕິແລະ3ມິຕິລະບົບດິຈິຕອລ
2 ຫ້ອງປະຂະຫນາດນ້ອຍ
1 ຫ້ອງປະຊຸມຂະຫນາດໃຫຍ່
ທີ່ຈອດລົດຊັ້ນໃຕ້ດິນ
ຫ້ອງນ້ຳຜູ້ບໍລິການ
ຂະບວນການດ້ານຄວາມສະອາດແລະປອດໄຟ
-ພະແນກສ່ວນກາງປາສະຈາກເຊື້ອ
-ລະບົບປ້ອງກິນອັກຄີໄຟ
-ລະບົບຄວບຄຸມຄວັນໄຟໃນຈຳກັດໃນສະເພາະພື້ນທີ່
-ລະບົບຄວບຄຸມຄຸນນະພາບນ້ຳສ່ວນກາງ
-ລະບົບການກວດສອບແລະບັນຈຸເຄື່ອງມືທາງທັນຕະແພດ
-ມີການດູແລທັງຊັ້ນຕອນການບັນຈຸ,ສັງເກດ,ຈັດເກັບແລະແຈກຂ່າຍອຸປະກອນປາສະຈາກເຊື້

1. ສູນທັນຕະກຳຮາກທຽມ

 • ສະແກນ CT 3ມິຕິ
 • ດິຈິຕອລເອັກຊະເລີຍໃຊ້ງານລັງສີປະລິມານຕ່ຳຫລາຍ
 • ຊອບແວຣ໌ການວາງແຜນລ່ວງຫນ້າຂອງຕຳແຫນ່ງໃນການຝັງຮາກທຽມ
 • ທຳແນວທາງການຝັງຮາກທຽມສະເພາະບຸນຄົນ
 • ທຳ abutment ສະເພາະບຸນຄົນດ້ວຍ CAD / CAM
 • ທຳຊິ້ນງານດ້ວຍລະບົບດິຈິຕອລລະບົບດິຈິຕອລຊ່ວຍໃຫ້ຄອບແຂ້ວເຊຣາມິກເຊີໂຄເນຍທັງຫມົດໃນ24ຊົ່ວໂມງ

ໃນຖານະທີ່ເປັນສູນທັນຕະກຳຮາກທຽມຊັ້ນນຳໃນປະເທດໄທໂຮງຫມໍທັນຕະກຳBIDH ຂອງເຮົາຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມກ້າວຫນ້າດ້ານເທກໂນໂລຍີແລະເທກນິກໃນການຮັກສາ ເພື່ອໃຫ້ເກິດຄວາມປອດໃນການຮັກສາຮາກແຂ້ວທຽມຂອງເຮົາ

ກັບໄປດ້ານເທິງ
CT Scan ถ่ายภาพฟัน
CT Scan
ct scan ฟัน ราคา
X-ray
รักษารากฟัน
Implant Techs
CAM CAD digital
CAD/CAM

2.ສູນທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມງາມ

 • Digital Smile Design (DSD) ເພື່ອໃຊ້ໃນການອອກແບບແຂ້ວໃຫ້ເຂົ້າກັບຮູບຫນ້າຂອງທ່ານ
 • ສະແກນເນີດິຈິຕອລສຳຫລັບີເນຍແລະຄອບແຂ້ວ
 • ຄອມພິວເຕີຊ່ວຍອອກແບບແລະຜະລິດຊິ້ນງານໄດ້ທັນທີ

ສະແກນເນີສຳຫລັບການຮັກສາແບບຄອບແຂ້ວວີເນຍສາມາດຜະສານເຂົ້າກັບເຄື່ອງ CAD 

/ CAM ໄດ້ໂດຍສ້າງຫ້ອງປະຕິບັດການທັນຕະກຳຂອງເຮົາໃຊ້ຊອບແວຣ໌ຄອມພິວເຕີເພື່ອອອກແບບແລະສ້າງຊິ້ນງານໃນຫ້ອງປະຕິບັດການໃນໂຮງຫມໍທັນຕະກຳ BIDH ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ

ກັບໄປດ້ານເທິງ
Digital Smile Design (DSD)
Digital Smile
ฟิล์มเอกซเรย์จัดฟัน ราคา
Digital Scanners
ฟันปลอม ราคา
Digital Dental Lab
CAM CAD digital
CAD/CAM

3.ສູນທັນຕະກຳດດແຂ້ວ

 • ເຄື່ອງສະແກນເນີດິຈິຕອລ itero
 • Invisalign (USA) ຈົດທິບັດການຈຳລອງແຂ້ວ 3ມິຕິດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີClincheck

ເຮົາສາມາດປະເມິນແລະທຳນາຍຜົນການດັດແຂ້ວທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສຳຫລັບທ່ານແນວຄິດການດັດແຂ້ວທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມຂອງວັນນີ້ຄືການດັດແຂ້ວInvisalignເປັນວັສດຸພາດສະຕິກໃສໃຊ້ເພື່ຶອສວມແຂ້ວເທິງທີ່ໄດ້ຮັບການຈົດທິບັດຈາກສະຫະລັດອາເມຣິກາ ການດັດແຂ້ວແບບInvisalignໃຊ້ເຄື່ອງສະແກນດິຈິທັລຂອງiteroໄຟລ໌ສະແກນດິຈິຕັລນີ້ຈະຖຶກສົ່ງຢ່າງວ່ອງໃວໂດຍຊອບແວຣ໌Clincheckໄປຍັງສະຫະລັດອາເມຣິກາເພື່ອວາງແຜນການຮັກສາທາງທັນຕະກຳດັດແຂ້ວ ຜູ້ສາມາດເບິ່ງຜົນລັບການຮັກສາຫລັງການດັດແຂ້ວທີ່ຄາດຫວັງແລະກຳຫນົດຈຳນວນຜູດັດແຂ້ວທີ່ຊັດເຈນແມ້ແຕ່ກ່ອນເລິ່ມການຮັກສາ
ຕາມຂໍ້ຕົກລົງກັບແຜນຈຳລອງການດັດແຂ້ວຂອງຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານຖາດໃສຈັດລຽງຈະຖຶກຜະລິດຊິ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດຫ້ອງປະຕິບັດການທັນຕະກຳໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາຫລືສູນທົ່ວໂລກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລະສົ່ງໄປຍັງທັນຕະແພດທີ່ດັດແຂ້ວຂອງທ່ານ

ກັບໄປດ້ານເທິງ
ฟิล์มเอกซเรย์จัดฟัน ราคา
Digital Scanners
พิมพ์ฟัน ราคา
Ortho Techs

4. ສູນຮັກສາຮາກແຂ້ວ

 • ກ້ອງດິຈິຕອລໃຊ້ຖ່າຍຮູບໃນຊ່ອງປາກ
 • ເອັກຊະເລລະບົບດິຈິຕອລໃນຊ່ອງປາກ
 • micrsocopeເອັນໂດດອນທ໌ Carl Zesis

ການຮັກສາຄອງຮາກແຂ້ວເປັນການທຳຄວາມສະອາດແຂ້ວທີ່ໃຊ້ທັັດສະທາງເທັກນິກຂອງທັນຕະແພດສະເພາະທາງການຮັກສາຮາກແຂ້ວຊຶ່ງຕ້ອງທຳງານໃນພາວະທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດຫລາຍປະຈຸບັນເຮົາມີກ້ອງຈຸລະທັດສະເພາະທີ່ໃຊ້ງານຮັກສາຮາກແຂ້ວຊ່ວຍໃຫ້ທັນຕະແພດສະເພາະທາງຮາກສາແຂ້ວໂດຍເຫັນຮາກແຂ້ວໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງຮາກແຂ້ວທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫລືຮູບຮ່າງຜິດປົກກະຕິຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຮັກສາລາບລືນວ່ອງໃວແລະປອດຟໄັຍິ່ງຂື້ນ

 

ກັບໄປດ້ານເທິງ
พิมพ์ฟัน เอกซเรย์ ราคา
Intraoral X-rays
ศูนย์รากฟันในประเทศไทย
Microscopes

ຂໍ້ສະຫຼຸບ

ໂດຍເທກໂນໂລຍີທາງທັນຕະກຳຕ່າງໆຂ້າງຕົ້ນທີ່ທຳໃຫ້ໂຮງຫມໍຂອງເຮົາມອບການຮັກສາທີ່ປອດໄຟ ລາບລືນແລະວ່ອງໄວແກ່ຜູ້ຮັບບໍລິການກັບເຮົາ

Sukhumvit Dental Hospital

ໂຮງຫມໍແລະສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ສຸຂຸມວິດຊອຍ2

ລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມ
ทันตกรรมดิจิทัล

ການຄວບຄຸມ Sterilzation

ຝ່າຍປະສະຈາກເຊື້ອCentral Supply (CSSD)

ລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມ
เครื่องมือจัดฟัน

ແນວຄິດທັນຕະກຳດິຈິທັນ

Central Supply Sterile Department (CSSD)

ລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມ
ห้องปฏิบัติการทันตกรรม

ຫ້ອງປະຕິບັດການດິຈິຕອລ

ສະແກນອັດຕະໂນມັດ & CAD / CAM ອັດຕະໂນມັດ

ລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມ
คลีนิกทําฟัน

ຫອ້ງປະຕິບັດການ

ທັນຕະກຳນອນຫລັບ

ລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມ
เทคโนโลยีทันตกรรม

ເທກໂນໂລຍີທັນຕະກຳ

ເທກໂນໂລຍີລ້ຳສະໄຫມ

ລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມ
ກັບໄປດ້ານເທິງ