Nurse station dental hospital

ກຳໂຮງຫມໍ ທັນຕະກຳ ກຸງເທບ ອິເຕີເນຊັ່ນເນລ (BIDH) ເປັນໄຮງຫມໍສະເພາະທາງທັນຕະ ທີ່ເທກໂນຢີ່ໃນການຮັກສາ ທັນຕະກຳຂັ້ນສູງ ແຫ່ງຫນຶ່ງໃນປະເທດໄທ ດ້ວຍຄວາມພ້ອມໃນເລື່ອງ ລະບົບດິຈິຕອລໃນທາງທັນຕະກຳ ແລະການມຸ່ງມັ່ນຮັກສາຄຸນນະພາບການຮັກສາ ທີ່ເໜັ້ນເຖິງຄວາມສະອາດ ປະສະຈາກເຊື້ອອຸປະກອນ ເຄື່ອງມື ເພື່ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ມາຮັບບໍລິການ ທີ່ເຮົາຖືເປັນພັນທະສັນຍາ ທີ່ສຳຄັນສູງສຸດສຳຫລັບອົງກອກ

ໂຮງຫມໍແຂ້ວ ສຸຂຸມວິດ 2 ໂຮງຫມໍສະເພາະທາງ ທັນຕະກຳ ທີ່ໃຈກວາງ ກຸງເທບ
ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳ ບາງກອກອິນຕີເນຊັ່ນນອລBIDHບໍລິຫານນໂດຍ ບລິສັດ ເດນທັນຄໍປໍເລຊັ່ນ
ຈຳກັດ ມະຫາຊົນ ເຮົາມີເຄືອຂ່າຍ ຄລິນິກທັນກຳທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດໄທດ້ວຍປະສົບການຫລາຍກວ່າ15ປີໃນການເປັນຜູ້ນຳໃນວົງການທັນຕະກຳໃນປເທດໄທ ເຮົາມີສູນທັນຕະກຳBIDCເຊິ່ງເປັນຄລິນິທນຕະກຳ ຂະຫນາດໃຫຍ່ ຢູ່ຖະຫນົນລັດຊະດາພິເສກ ຊຶ່ງສູນທນຕະກຳຈາກJoint Commission International (JCI)ຊຶ່ງເປັນນຍົກລະດັບມາດຕະຖານການໃຫ້ບໍລິການ ໃນວົງການທັນຕະກຳໄທ ໃຫ້ທຽບເທົ່າກັບມາດຕະຖານໂລກ ໂຮງຫມໍແຂ້ວ ສຸຂຸມວິດຊອຍ 2 BIDH ເຮົາເປັນສູນທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມ ແລະ ສູນທັນຕະກຳເພື່ສວຍງາມ ລວມທັງເປັນສູນຜ່າຕັດຂາກັນໄກ ແລະຈັດແຂ້ວ ການຈັດແຂ້ວແບບໃສ invisalign center

ເປັນຫຍັງເຖິງເລືອກໂຮງຫມໍທັນຕະກຳ ກຸງເທບອິນເຕີເນຊັ່ນນອລຫລື ຮມ.BIDH

ໂຮງຫມໍຂອງເຮົາແຫ່ງນີ້ ໄດ້ຮັບການບໍລິຫານໂດຍ ບມຈ ເດນທັນ ຄໍປໍເຣຊັ່ນ ຊຶ່ງເປັນທີມບໍລິຫານ
ທີ່ມີປະສົບການໃນການບໍລິຫານຄລິນິກ ທັນຕະກຳໃນປະເທດຢ່າງຍາວນານ ເຄືອຂ່າຍຄລີນິກທັນຕະກຳ ສູນທັນຕະກຳ ໄດ້ເປິດໃຫ້ບໍລິການທາງທັນຕະກຳ ມາຫລາຍກວ່າ 15 ປີມີຄລິນິກທັນຕະກຳກະຈາຍທັ່ວກຸງເທບ ແລະຕ່າງຈັງຫວັດ ອາທິເຊັ່ນ ພູເກັດ ຊຽງໃຫມ່ ແລະໃນກຸງເທບ

ກຸ່ມຄລິນິກທັນຕະກຳ ຂອງໄດ້ຮັບລາງວັນຫລ່າກຫລາຍ ໃນຖານະເປັນ ຄລີນິກທັນຕະກຳ ແລະເປັນສູນທັນຕະກຳ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການທາງທັນຕະກຳ ທີ່ມີຄຸນນະພາບແກ່ຜູ້ປ່ວຍຕ່າງປະເທດ ແລະຊາວໄທ
ກຸ່ມບໍລິສັດເຮົາ ຍັງໄດ້ຮັບລາງວັນ ຈາກທ່ານນາຍຍົກລັດມົນຕຣີ ໃນຖານາຜູ້ສົ່ງອອກຍດຢຽມ ລາງວັນ
Baipo Business Awards ຈາກສະລີນ ແລະລາງ Asia Pacific Awards ສາຂາທັນຕ

ໂຮງໝໍທັນຕກຳແຫ່ງໃໝ່ໄດ້ຮັບການອອກເພື່ອເປັນໂຮງໝໍແຂ້ວໂດຍສເພາະຈາກປະສົບການຄວາມຊຽວຊານໃນວິຊາຊາຊີບທນຕະກຳຫລາຍກວ່າ15ປີເຮົາອອກແບບໂຮງໝໍແຂ້ວ ສຸຂຸມວິດ ຊອຍ2ຕາມຫລັກການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ຕາມມາຕະຖານ Joint Commision nternational (JCI) ໃນລະບົບການຂ່າເຊື່ອ ແລະການອອກແບບຂະບວນການຮັກສາຜູ້ປ່ວຍແບບຄົບວົງຈອນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມພຶງພໍໃຈຂອງຜູ້ມາຮັບບໍລິການ

 

ກຸ່ມບໍລິສັັດທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນPM Award , ມາດຈະຖານ JCI
kids dental package
promotion veneers
promotion zoom whitening
promotion invisalign
promotion dental implants
kids dental package
promotion zoom whitening
promotion veneers
promotion invisalign
promotion dental implants
Dentist Dr Preeda Pungpapong

Assist. Prof. Dr. Preeda Pungpapong DDS.,

American Board Prosthodontist

Dentist Dr Kittichote Boonsri

Dr. Kittichote Boonsri DDS., MSc.,

Implantologist, Eastman UCL, UK

Dentist Dr Boworn Klongnoi

Assist Prof. Dr.Boworn Klongnoi DDS., MD.

German Board Oral & Maxilliofacial Surgery

ທີມທັນຕະແພທຜ້ຊຽວຊານຂອງເຮົາ

ແຕ່ລະສ່ວນຂອງການຮັກສາທາງັນຕະກຳຂອງທ່ານ ຈະໄດ້ຮັບການດູແລໂດຍຜູ້ຊຽວຊານທາງທັນຕະກຳໃນແຕ່ລະສາຂາ ຊ່ຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າຜ້ຮັບບໍລິການທຸກທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຮັກສາກັບ ທັນຕະແພດສະເພາະທາງ ຜູ້ຊຽວຊານທ່ີ່ສຳເລັດການສຶກສາ ຫລືຜ່ານການຝຶກອົບລົມ ໃນແຕ່ລະສາຂາທີ່ເໝາະສົມ ເຮົາໃຫ້ທ່ານມັ່ນໃຈໄດ້ວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບການວາງແຜນ ແລະການດູແລຮັກສາຢ່າງເໝາະສົມ ແລະປອດໄພໂດຍຜູ້ຊຽວຊານທີ່ມີປະສົບການ ແລະຊຽວຊານສະເພາະທາງເທົ່ານັ້ນ
ກວ່າ 80%ຂອງທັນແພດ ແລະທັນຕະແພດຜູ້ຊຽວຊານ ຂອງເຮົາຈົບການສຶກສາ ຫລືອົບລົມຊັ້ນສູງຈາກຕ່າງເທດ

ທັນຕະແພດຮາກທຽມ ທັນຕະແພດໃສ່ແຂ້ວ ທັນຕະແພດດັດແຂ້ວ Our Dentists

ໂຮງຫມໍແບບຄົບວງົຈອນຫລັບຕ້ອງການທາງທັນຕະກຳຂອງທ່ານ

ສູນທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມ

top dental implant clinic straumann

ສູນຟື້ນຟູຊ່ອງປາກ ຄົບວົງຈອນ

ທັນຕະແພດຜູ້ຊຽວຊານດ້ານຮາກແຂ້ວທຽມ ແລະທັນຕະກຳປະດິດ ທີ່ໂຮງທັນຕະກຳຂອງເຮົາເປັນ
ວິດທະາກອນ ລະດັບນານາຊາດ ສຳຫລັບຮາກຍີຫໍ້ Biocare, Straumann, SIC, Branemark
ຊຶ່ງເປັນ ຮາກແຂ້ວທຽມທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມລະດັບໂລກ ຊຶ່ງເປັນອາຈານຜູ້ສອນແລະວິດທະຍາກອນໃນລະດັບນານາຊາດ ແລະມະຫາວິດທະໄລຊັ້ນນຳ ປະເທດໄທ

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ
รากฟันเทียม สุขุมวิท 2

ສູນຮາກແຂ້ວທຽມ Staumann ພ້ອມໃສ່່ແຂ້ວທັນທີ

ດ້ວຍຄວາມກ້າວຫນ້າທາງວັດສະດຸທັນຕະກຳ ເຊັ່ນ ການພັດທະນາ ພື້ນຜິວແລະຕົວພັດສະດຸທີ່ໃຊ້ຜະລິດຮາກແຂ້ວທຽມການໃຊ້ຮາກແຂ້ວທຽມ rxolid ຄວບຄູ່ໄປກັບ ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດິຈິຕອລ ແລະລະບົບການທຳຄອບແຂ້ວໂດຍການກຶງຄອບແຂ້ວເຊຣາມິກທັງຊິ້ນຢ່າງວ່ອງໃວ
CAD/CAM system ທຳໃຫ້ທັນຕະແພດສາມາດໃສ່່ຄອບແຂ້ວໃຫ້ຜູ້ມາຮັບບໍລິການໄດ້ທັນທີ ຫລັງຈາກປູກຮາກແຂ້ວທຽມ ໃນກໍລະນີຜ້ມາຮັບບໍລານີກະດູກຮອງຮັບຮາກແຂ້ວທຽມີ່ພຽງພໍທັງນີິ້ຜູ້ມາຮັບບໍລິການຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳການໃຊ້ຮາກແຂ້ວທຽມ ຫລັງຜ່າຕັດ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ

ສູນທັນຕະກຳຄວາມສວຍງາມ

cosmetic dental clinic

ຜູ້ຊຽວຊານດ້ານການອອກແບບຮອຍຍິ້ມ ດ້ວຍເທກນິກ Digital Smile Design

ຮອຍຍິ້ມຂອງທ່ານບໍ່ຄືໃຜ ເປັນເອກກະລັກສຳທ່ານ ດ້ວຍລະບົບ Digital Smile Design
(DSD)ຮອຍຍິ້ມຂອງທ່ານຖຶກອອກແບບໃຫ້ເໝາະກັບໂປຣໄຟລ໌ໃບໜ້າຂອງທ່ານໂດຍສະເພາະ
ໂຮງໝໍແຂ້ວBIDHມີຫ້ອງປະຕິບັດການ ເຊຣາມິກ ທັນຕະກຳ ພາຍໃນໂຮງໝໍເອງ ສຳຫລັບການຜະລິດເຄືອບຜິວຟັນ ແລະຄອບແຂ້ວເຊຣາມິກ ເພື່ອຄວາມສວຍງາມ ແລະໄລຍະເວລາໃນການປ່ຽນຮອຍຍິ້ມຂອງທ່ານ

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ
จัดฟัน ราคา

ທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມງາມ

ທັນຕະກຳທາງດ້ານຄວາມສວຍງາມ ເປັນການແນະນຳການຮັກສາຫລາຍຢ່າງມາປະກອບກັນ ເພື່ອໃຫ້ມີຜົນໃນການປ່ຽນແປງຮອຍຍິ້ມຂອງຜູ້ມາຮັບບໍລິການ ໃຫ້ດີຂື້ນ ໃນເວລາທີ່ວ່ອງໃວ ເຊັ່ນການຟອກແຂ້ວ ການຜ່າຕັດເຫງືອກ ການທຳຄອບແຂ້ວ ແລະເຊຣາມິກວີເນຍ ເພື່ອແກ້ໄຂແຂ້ວດຳ ຫລືແຂ້ວທີ່ສູນເສຍຊີ້ນແຂ້ວຄ່ອນຂ້າງຫລາຍ ຊ່ອຍໃນການລຽວຕົວຂອງແຂ້ວ
ໃນກໍລະນີບໍ່ຊັບຊ້ອນ ການທຳແຂ້ວທຽມ ການຜ່າຕັດໃບໜ້າ ແລະຂາກັນໄກຣ ຕະຫລອດຈົນການປ່ຽນວັດສະດຸຸດແຂ້ວເປັນ ວັດສະດຸ ແຂ້ວສີຄືແຂ້ວ

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ

ສູນດັດແຂ້ວແບບໃສinvisalign

dental braces clinic

ສູນດັດແຂ້ວແບບສ invisalign Diamond clinic

ການຈັດແຂ້ວແບບໃສ invisalign ນັ້ນສາມາດຖອດອອກໄດ້ ແລະເປັນທາງເລືອກທີ່ສະດວກສະບາຍ ສຳຫລັບການຈັດແຂ້ວ ທີ່ໂຮງຫມໍແຂ້ວ ສຸຂຸມວິດ 2 BIDH ທີ່ມີລະບົບສະແກນແຂ້ວ 3ມິຕິ iTaro scan ແລະນະວັດຕະກຳໃນຍຸກດິຈິຕອລ ເທກໂນຍີການຈຳລອງແຂ້ວ ຊຶ່ງສະແດງຜົນລັບທີ່ຄາດຫວັງ ຈາກການຈັດແຂ້ວແບບໃສ ຜ່ານຄອມພິວເຕີ້ແບບ 3ມິຕິ (Clincheck)ໃຊ້ສຳຫລັບການວາງແຜນ ການຈັດ ແຂ້ວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນລັບ ທີ່ດີທີ່ສຸດສຳຫລັບທ່ານ

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ
คลีนิค ทำ ฟัน

ເທກໂນໂລຍີ່ ດິຈິຕອລ ຂັ້ນສູງ

ການສະແກນ Digitalized impression ເທກໂນໂລການຈຳລອງແຂ້ວດ້ວຍເຄື່ອງສະແກນ3ມິຕິແລະ software ການຈັດລຽງແຂ້ວເພື່ອສະແດງຜົນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການຈັດແຂ້ວແບບໃສ ຖຶກນຳມາໃຊ້ສຳຫລັບການວິນິດໃສ ການວາງແຜນການຮັກສາທັນຕະກຳຈັດແຂ້ວແລະໃຊ້ເປັນເຄື່ງມືໃນການສື່ສານລະຫວ່າງທັນຕແພດແລະຜູ້ມາຮັບບໍລິການ ການຮັກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ແກ່ Invislaign clear aligners ຊຶ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ຜ່ານກວດສອບ ແລະໄດ້ຮັບິດທິບັດຈາກ ບໍລິສັດ Align technology,  ສະຫະລັດອາຣິກາ

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ

ໂຊລູຊັ້ນສຳຫລັບຜູ້ປ່ວຍ

รากฟันเทียม ฟันหน้า

ທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມ

ທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມປຽບສະເໝືອນການມີຮາກແຂ້ວໃໝ່ຢ່າງຖາວອນແທນແຂ້ວທີ່ຫາຍໄປ ໂຮງໝໍທັຕະກຳ BIDH ໃຊ້ CT CT ສະແກນເອກຊະເລ ແບບດິຈິຕອລທັນສຳຫລັບການວາງແຜນການປູກຖ່າຍ ໂຮງໝໍເປັນໜຶ່ງໃນສູນທັນຕະກຳ ມີພຽງບໍ່ເທົ່າໃດແຫ່ງທີ່ສະເໜີຄອບເຊີໂຄເນຍ
ທຸກເຮືອນພ້ອມອຸກອນທຳຮາກແ້ວທຽມ

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ
สะพานฟัน ราคา

ສະພານແຂ້ວ

ສະພານແຂ້ວປະກອບດ້ວຍຄອບແຂ້ວທີ່ໃຊ້ເພືອທົດແທນຊ່ອງວ່າງທີ່ຫາຍໄປລະຫວ່າງແຂ້ວຮອງຮັບຢູ່ຕິດກັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ມັນເປັນໂຊລູຊັ້ນທີແກ້ໄຂແລ້ວສຳເລັດຢ່າງວ່ອງໃວພາຍໃນ2ຄັ້ງ

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ
ราคาฟันปลอม

ແຂ້ວປອມ

ແຂ້ວປອມເປັນອະໃວຍະວະທຽມທີ່ຖອດອອກໄດ້ສາມາດແທນທີ່ແຂ້ວທ່ຫາຍໄປຊຶ່ງຖຶກເກັບໄວ້ໂດຍແຂ້ວທີ່ມີຢູ່ເດິມຫລືຮາກແຂ້ວທຽມ ແຂ້ວປອກນັັ້ນປະຢັດແລະງ່າຍຕໍ່ການທຳຄວາມສະອາດແລະບຳລຸງຮັກສາ

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ
ราคาวีเนียร์ฟัน

ທັນຕະກຳວີເນຍ

IPS Empress eMaxເປັນວີເນຍພໍເລນທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນຫລາຍທີ່ສຸດໃນການແຕ່ງແຕ້ມຮອຍຍິ້ມເພື່ອຄືນຄ່າຫລືສ້າງຮອຍຍິ້ມທີ່ສວຍງາມດ້ວຍຮູບລັກທີ່ເປັນທຳມະຊາດ

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ
ฟอกสีฟัน bidh

ການຟອກສີແຂ້ວ

ການຟອກສີແຂ້ວໃນສຳນັກງານຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮອຍຍິ້ມຂອງທ່ານສະວ່າງຂື້ນພາຍໃນ1 ຊົ່ວໂມງ 1 ຄັ້ງ ການຟອກສີແຂ້ວນັ້ນບໍ່ຮຸກຮານວ່ອງໄວແລະເປັນວິທີການທີ່ມີປະສິດຕິພາບໃນການຕໍ່ອາຍຸສີແຂ້ວໝອງຄ່ຳ

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ
โรงพยาบาลทันตกรรม สุขุมวิท ซอย 2

ການໄຫລຂອງອາກາດແລະຄວາມສະອາດຂອງແຂ້ວ

ບາງຄັ້ງການທຳຄວາມສະອາດແບບອາຊີບງ່າຍໆ ກໍທ່ານຕ້ອງຂັດເງົາແລະຍິ້ມໃຫ້ກັບຄືນຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກແປງທົ່ວໄປການຈັດດ້ວຍການການໄຫລຂອງອາກາດໃຊ້ການພົ່ນນ້ຳແລະຜົງແຮງສູງໂດຍບໍ່ຕ້ອງຮູ້ສຶກເຖິງແຮງສັ່ນສະເທືອນ

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ
ครอบฟัน ราคา

ຄອບແຂ້ວ
ຝາຄອບແຂ້ວຫລືຄອບແຂ້ວທຳຫນ້າທີ່ເໝືອນຜິວແຂ້ວໃຫມ່ ຄອບແຂ້ວທັນຕະກຳປ້ອງກັນແຂ້ວທີ່ມີຢູ່ຈາກການແຕກແລະຄືນຄ່າແຂ້ວທີ່ເສຍຫາຍ

 

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ
รักษารากฟัน ราคา

ແຂ້ວຮັກສາຮາກແຂ້ວ

ການຮັກສາຄອງຮາກແຂ້ວເອັນໂດດອນທຳເພື່ອຄວາມສະອາດແລະກຳກຳຂິດແບດທີເຣຍພາຍໃນຮາກແຂ້ວຊຶ່ງເປັນສາເຫດຂອງການຕິດເຊື້ອແລະການປວດແຂ້ວຫລັງການຮັກສາຄອຈະມີການທຳໂພສການສະສົມຂອງແກນແລະມົງກຸດ

 

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ
คอมโพสิต ราคา

ອຸດແຂ້ວ
ຫລັງຈາກແຂ້ວຜຸອອກຈາກແລ້ວການອຸດແຂ້ວຈະຖຶກໃຊ້ເພື່ອເຕິມແລະຄືນສະພາບແຂ້ວໂດຍທົ່ວໄປການອຸດແຂ້ວດ້ວຍວັສດຸຄອມໂພສິດເຣຊິນສີແຂ້ວນັ້ນໃຊ້ເພື່ອທດແທນການອຸດແຂ້ວດ້ວຍamgalamເພື່ອຄາມສວຍງາມແລະຄວາມປອດໄພ

 

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ
วีเนียร์ ราคาเท่าไหร่

ວີເນຍແລະຄອບແຂ້ວ
ຫາກແຂ້ວທ່ານມີຮູບຮ່າງຜຶດປົກກະຕິ ປ່ຽນສີຫລືບໍ່ຕົງແນວ ເນຍພໍເລນແລະຄອມແຂ້ວເຊຣາມິກທັງຫມົດອາດຈະຖຶກນຳມາໃຂ້ເພື່ອຕົກແຕ່ງຮອຍຍິ້ມຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໃວແລະສວຍງາມ

 

ອ່ານເພິ່ມເຕິມກ່ຽວກັບວີເນຍ ອ່ານເພິ່ມເຕິມກ່ຽວກັບຄອບແຂ້ວ
จัดฟันมีกี่แบบ

ທັນຕະກຳຈັດແຂ້ວແບບໃສ
Invisalign ເປັນຊຸດຂອງເຄື່ອງມືຈັດແຂ້ວແບບໃສທີ່ໃຊ້ໃນການໃສ່ແຂ້ວໃຫ້ສະບາຍແທບມອງບໍ່ເຫັນ

 

ອ່ານເພິ່ມເຕິມກ່ຽວກັບດັດແຂ້ວແບບໃສ
จัดฟันราคาเท่าไหร่

ເຄື່ອງມືຈັດແຂ້ວ Clear & Speed
ການຈັດຕຳແຫນ່ງແລະການຢຶດສາມາດທຳໄດ້ໃວຂື້ນແລະມອງບໍ່ເຫັນດ້ວຍວົງເລັບປີກກາທີ່ຊັດເຈນແລະການຈັດຄວາມດ້ວຍຕົນເອງ

 

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ
ບໍລິການທັນຕະກຳທັງໝົດ

Awards & Celebrities

Best Dental Clinic Award Asia Pacific

Best Aesthetic Dental Provider Asia Pacific

ຕົ້ນເດືອນກັນຍາ 2562 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງໂຮງໝໍທັນຕະກຳກຸງເທບ ອິນເຕີເນຊັ່ນແນລ  (BIDH) ໄດ້ຄວ້າລາງວັນ Aesthetic Dental Service provider of The Year in Asia Pacific 2019 ในการประชุม 2019 Asia Pacific Medical Aesthetics & Wellness Conference ນ ໂຮງແຮມອະນັນຕຣາ ສະຍາມກຸງເທບ

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ

Dental Reviews

See some of our before and after cases with reviews our real patients.

Case Gallery
mark siwat dental hospital BIDH

ຜູ້ຮັບບໍລິຈາກເຮົາ

“ທຳສີເນຍກັບ ຜສ.ທພ.ສົມກຽດ ແລ້ວມາກຍິ້ມໄດ້ແບບໝັ່ນໃຈກວ່າເດິມຫລາຍເທົ່າເລີຍ ແຖມແຂ້ວກໍເບິ່ງທຳມະຊາດດ້ວຍ ຄູນ ຮອຍຍິ້ມແບບໃໝ່ນີ້ຈັດຄະແນນດີ  ” – ມາກ ສິວິດ ( ດາລາ ນ້ກຮ້ອງ ນາຍແບບ)

ເບິ່ງການລີວິວເພິ່ມເຕິມ

BIDH videos

ໂຮງໝໍທັນຕະກຳສະເພາະທາງ

ໂຮງໝໍທັນຕະກຳກຸງເທບ ກຸງເທບ ອິນເຕີເນຊັ່ນແນລ (BIDH) ໜຶ່ງສູນທັນຕະກຳທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດໄທ ຕັ້ງຢູ່ໃນໃຈກາງເມືອງກຸງເທບມະຫານະຄອນ ສາມາດເດິນທາງໄດ້ຢ່າງສະດວກດ້ວຍທາງດ່ວນແລະລົດໄຟຟ້າ ມີບໍລິການທີ່ຈອດລົດທີ່ຊັ້ນ1ແລະຊັ້ນໃຕ້ດິນ 

ຊົມວີດີໂອເພິ່ມເຕິມ

ລະບົບດິຈິຕອລແລະເທກໂນໂລຍີທາງທັນຕະກຳຂອງເຮົາ

As Featured Spotlight

hello magazine BIDH

 

Hello Magazine

On Dental Implants

 

True Visions

On Restorative Dentistry

Air Asia Magazine

 

Air Asia Magazine

On Dental Implants

News Awards Best Dental Clinic 2018

 

Global Health & Travel

Implant Surgical Templates

FEATURED VIDEOS

OTHER VIDEOS ON BIDH YOUTUBE